czerwca 14, 2021

NOWOŚĆ! "NIE JESTEŚ LGBT" - PAWEŁ BARTOSIK

NOWOŚĆ! "NIE JESTEŚ LGBT" - PAWEŁ BARTOSIK

CENA: 29 PLN

Stron: 192
Dział: etyka, seks, kobieta, mężczyzna, rodzina, kultura, kościół
Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-9-3

Paweł Bartosik (ur. 1977), pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku, jest autorem książek "Zabijają dzieci" oraz "Boże Narodzenie zmienia świat" (Wydawnictwo Trinity), a także wielu artykułów na temat praktycznego chrześcijaństwa i zastosowania Ewangelii m.in. w rodzinie oraz kulturze. Jego nauczanie dostępne jest w internecie w formie kazań, wykładów i podcastów (Spotify, iTunes), vloga (youtube) oraz postów i artykułów. Od 13 lat prowadzi bloga pbartosik.pl Ma żonę i trójkę dzieci.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 
1. Boża seksualna rewolucja
2. Stawką jest cywilizacja
3. Równość wg Biblii kontra równość wg
społeczności LGBT
4. Duchowe bitwy w kulturze
5. Nie jesteś LGBT 
6. Kościele, pobudka!
7. Biblijna wizja społeczeństwa
8. Katechizm na temat homoseksualizmu
9. Nasłuchując mądrości (cytaty)

ZE WSTĘPU:

Dlaczego powstała ta książka? Ponieważ Dobra Nowina jest naprawdę dobrą nowiną! Dla wszystkich. Osoby homoseksualne nie są pominięte, pozostawione własnym wyzwaniom, rozterkom lub upadkom. Są powołane, jak każdy, do pojednania z Bogiem, pokoju i radości w Chrystusie, które może przynieść jedynie Ewangelia. Chrystus powiedział: „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (Jn 3:17). Również ta książka nie ma na celu potępić, lecz przynieść nadzieję oraz rzucić biblijną perspektywę na problem homoseksualizmu w sferze osobistej, w kościele i w kulturze.

Dlaczego te trzy sfery? Ponieważ nie możemy udawać, że tych osób nie ma lub że problem kulturowych i teologicznych roszczeń homoseksualnych środowisk nie istnieje. Wiele z niniejszych rozważań ma charakter apologetyczny i stanowi odpowiedź na nie. Książka jednak daleka jest od suchych stwierdzeń lub naukowego języka. Jestem pastorem. Wierzę w prawdomówność i bezbłędność Bożego Słowa (Pisma Świętego) i to jest perspektywa, która mi przyświeca. Wierzę w nadrzędny autorytet Biblii ponad ludzkimi orzeczeniami (w polityce, w Kościele, w edukacji itd.), co oznacza, że jest ona rozstrzygająca we wszelkich debatach i dyskusjach. Jak napisał chrześcijański apologeta i teolog Cornelius Van Til: „Wierzę, że Biblia jest autorytetem we wszystkim, o czym mówi. I mówi o wszystkim”.

Jeśli nie jesteś osobą homoseksualną, nie traktuj tej książki jako „broni przeciwko gejom”. Nie tylko jesteśmy zobowiązani do miłości bliźniego, lecz również do badania własnego serca. Chrystus aż sześciokrotne „biada” skierował nie wobec ludzi trwających w grzechach seksualnych, lecz do „przyzwoitych”, religijnych ludzi – przywódców w Izraelu (Łk 11:42-52). To powinno stanowić ostrzeżenie dla nas wszystkich. Nie byli to liberalni duchowni, wyborcy lewicowych partii popierający aborcję, związki partnerskie i życie w grzechu bez zobowiązań. Byli to ludzie, których byśmy nazwali porządnymi konserwatywnymi hipokrytami. Chodzili do świątyni, wywiązywali się z religijnych obowiązków, wypełniali rytuały, obchodzili święta... Wszystko jak „Pan Bóg nakazał” zgodnie z tradycją ojców. Chrystusowe ostrzeżenia nie dotyczyły tego, że w niewłaściwy sposób sprawowali nabożeństwa, mieli niepoukładaną liturgię, nosili niewłaściwe szaty... Te rzeczy wykonywali całkiem poprawnie. Ostrzeżenia dotyczyły raczej ich serca i więzi z Bogiem. Ich grzechem była religijność ograniczona do zewnętrzności i samych form, z której nigdy się nie nawrócili.

Dlatego ta książka jest dla każdego. Perspektywę Pisma Świętego znajdą w niej zarówno osoby heteroseksualne, jak i doświadczające homoseksualnych wyzwań. W chrześcijaństwie nie chodzi jedynie o teologiczną systematykę poukładaną w głowie lub poprawny kult. Chodzi o więź z Jezusem. Jest ona oczywiście wyrażona w formach, teologicznej poprawności i w zewnętrznym postępowaniu, lecz powinny one wynikać z przemienionego serca, które kocha Boga i bliźniego. 

Książkę można zamówić TUTAJ

maja 05, 2021

"REFORMOWANIE MAŁŻEŃSTWA" - DOUGLAS WILSON

"REFORMOWANIE MAŁŻEŃSTWA" - DOUGLAS WILSON

CENA: 29 PLN

Stron: 178
Dział: małżeństwo, rodzina, kobieta, mężczyzna
Tłumaczenie: Iwona Żydek
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
Wydano za zgodą: Canon Press, Moscow, USA
ISBN: 978-83-951048-8-6

Douglas Wilson (ur. 1953) – jest pastorem kościoła reformowanego Christ Church (CREC) w Moscow, Idaho (USA). Jest autorem wielu książek na temat małżeństwa, wychowania dzieci, apologetyki, teologii i kultury. W języku polskim ukazała się jego książka pt. "Przekonania" (Wydawnictwo Trinity). Ma żonę Nancy, trójkę dorosłych dzieci oraz siedemnaścioro wnuków. 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
1. Praktyczna teologia małżeństwa
2. Przywództwo i autorytet
3. Obowiązki męża i żony
4. Skuteczna miłość
5. Wyznawanie grzechów
6. Różnorodne pokusy
7. Łoże małżeńskie
8. Owocne rozmnażanie
9. Rozwód i powtórne małżeństwie
Epilog

ZE WSTĘPU

I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. – List do Efezjan 5:2

Jak opisałbyś duchową woń w twoim domu? Kiedy przychodzą goście, co przykuje ich uwagę, zanim jeszcze cokolwiek zostanie powiedziane lub zrobione? W wielu wypadkach jest to aromat. Czy goście wyczują atmosferę złości i napięcia, które zamieciono pod lodówkę, żeby tam pleśniały? A może dom wypełnia zapach świeżo upieczonego duchowego chleba? Domownicy nie są w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie. Przyzwyczajamy się do zapachów i z czasem nie przeszkadzają nam, chociaż goście natychmiast je wychwycą. Jeżeli więc w domu cuchnie wrogością, to najprawdopodobniej jest w nim bardzo trudny problem do rozwiązania. Chociaż nie istnieje niezawodny przepis na pomyślne rozwiązywanie konfliktów, to Biblia daje wskazówki, jak sobie z nimi radzić. Powyższy cytat mówi, że chrześcijanie naśladują Chrystusa, kiedy chodzą w miłości, a ofiara Chrystusa jest zawsze miłą wonnością dla Boga. Dlatego przesiąknięta Chrystusem atmosfera domu wydaje wspaniałą woń przed Bogiem, a w konsekwencji także przed ludźmi.

Książkę można zamówić TUTAJ.

października 27, 2020

"SŁOWA MĄDROŚCI" - PETER J. LEITHART

"SŁOWA MĄDROŚCI" - PETER J. LEITHART

CENA: 29 PLN

Stron: 184
Dział: opowiadanie, baśń, rodzina, mądrość, dzieci
Tłumaczenie: Piotr Mazurek
Korekta: Marek Kmieć, Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Ilustracje w książce: Anna McFarlane 
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-6-2

Peter J. Leithart (ur. 1959) – amerykański pisarz, pastor i teolog. Jest dyrektorem Theopolis Institute for Biblical, Liturgical and Cultural Studies w Birmingham (Alabama, USA) oraz autorem kilku komentarzy biblijnych. Napisał wiele książek nt. teologii, biblistyki, literatury. Słowa mądrości to zbiór bajek dla dzieci oraz rodziców. Ich treść jest oparta o Księgę Przysłów. W każdej opowieści znajdziesz symbole, które są echem znanych historii biblijnych. Peter Leithart wraz z żoną Noel mają dziesięcioro dzieci i jedenaścioro wnuków.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa dla rodziców - 5
Podziękowania - 11
Trzej książęta - 13
Szymon i sprzedawczyni owoców - 23
Krwawiące drzewo - 35
Bosy posłaniec - 43
Robin i żona pana - 51
Rolnik i jego skarb - 61
Magiczny orzech - 71
Róża i książę - 81
Ślepy nieznajomy - 89
Ogród Zapachów - 99
Potwór z góry - 109
Niechętny wybawca - 119
Jakub – król Zielonego Wieńca - 127
Miriam – narzeczona pasterza kóz - 137
Chmara ptaków - 147
Prace Braxtona Hicksa - 157
Król z wieży - 165
Doskonała żona - 175

ZE WSTĘPU

Napisałem „Słowa mądrości” w formie baśni, aby sprawiły radość dzieciom, aby pobudziły czytających im rodziców do refleksji oraz aby zilustrować biblijne przypowieści i wykorzystać symbole, historie, postacie, światy i motywy z Biblii. Czy moje baśnie spodobają się innym dzieciom poza moimi, które oczywiście nie są obiektywne, i czy zainspirują dorosłych – pozostawiam ich ocenie (...).

Biblia stanowi tło dla „Słów mądrości” na dwa sposoby. Po pierwsze, ten zbiór tworzy, przynajmniej w moim własnym mniemaniu, oddziałujący na wyobraźnię komentarz do Księgi Przypowieści Salomona (...). Po drugie, każde opowiadanie czerpie z biblijnych historii i schematów, aby zilustrować jedną z przypowieści, która posłuży za morał. Na stronach tej książki znajdziesz postacie biblijne, włączając w to Adama i Ewę (kilkakrotnie), Jakuba i Ezawa, Nebukadnesara (swoiste przeciwieństwo Józefa), Dawida, Ezechiela i innych. Kościół pojawia się zakamuflowany na kilka sposobów, podobnie jak w Piśmie Świętym. Fabuła toczy się wokół śmierci i zmartwychwstania, ratunków i bitew, chrztów i wniebowstąpień różnego rodzaju. Łamanie przykazań przynosi śmiertelne skutki. Ogrody, uczty, sale tronowe, pustynie i góry (typowe scenerie zaczerpnięte z Pisma) tworzą krajobraz, w którym bohaterowie żyją, poruszają się i budują swoją tożsamość (Peter J. Leithart, Przedmowa dla rodziców).

Książkę można zamówić TUTAJ.

lipca 22, 2020

"ZABIJAJĄ DZIECI" - PAWEŁ BARTOSIK

"ZABIJAJĄ DZIECI" - PAWEŁ BARTOSIK
CENA: 25 PLN
Stron: 114
Dział: aborcja, kultura, kościół, polityka, etyka
Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-8-6


Paweł Bartosik (ur. 1977), pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku, jest autorem wielu artykułów na temat praktycznego chrześcijaństwa i zastosowania Ewangelii m.in. w rodzinie oraz kulturze. Jego nauczanie dostępne jest w internecie w formie kazań, wykładów i podcastów (Spotify, iTunes), vloga (youtube) oraz postów i artykułów. Od 13 lat prowadzi bloga pbartosik.pl . Ma żonę i trójkę dzieci.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. – Aborcja i Ewangelia
Rozdział 2. – Prawa ludzi, zwierząt, roślin
Rozdział 3. – Prawo do aborcji to wołanie o ignorancję
Rozdział 4. – Czy zakazać aborcji w Polsce
Rozdział 5. – Definicje i język politycznej poprawności
Rozdział 6. – Rzeź niemowląt nie tylko w Betlejem 
Rozdział 7. – Czyja etyka?
Rozdział 8. – Krótki katechizm o aborcji
Rozdział 9. – List do chrześcijan popierających prawo do aborcji
Rozdział 10. – Bóg stał się zygotą
Rozdział 11. – Czy karać matki za aborcję?
Rozdział 12.  – Zło aborcji nie ma granic
Rozdział 13. – Odpowiedzi na 10 częstych pytań
Dodatek A. – Sprawa profesora Chazana
Dodatek B. – Odpowiedź na argumenty Adama Szustaka OP za tzw. kompromisem aborcyjnym 
Dodatek C. – List do kobiet, które dokonały aborcji


ZE WSTĘPU

Ewangelia ogłasza, że Jezus poszedł na krzyż, aby narodzony i nienarodzony człowiek miał życie wieczne ze względu na więź z Nim. Kiedy jako chrześcijanie bronimy prawa do życia nienarodzonych, nie robimy tego ze względu na jakiś abstrakcyjny kodeks etyczny, humanitaryzm lub naukę Kościoła. Robimy to ze względu na Ewangelię, w której Bóg oznajmił: Ja umrę za ciebie, abyś ty nie umarł na wieki. Jak napisał Josh Howerton: „Aborcja jest diabelskim przeciwieństwem Ewangelii. Zamiast: Ja umrę dla ciebie, mówi: Ty umrzyj dla mnie”. 

Dlaczego więc tak często oddzielamy krzyż od realnych problemów w świecie? Ponieważ zostaliśmy nauczeni oddzielania wersetów o Ewangelii od innego rodzaju wersetów Pisma Świętego. Dzielimy Biblię na wersety dotyczące: wiary i uczynków, prawa i łaski, zbawienia i codziennego życia, tak jakby Bóg podzielił Biblię na wersety z uśmiechniętymi i zmarszczonymi buźkami. Tymczasem jeśli oddzielimy Ewangelię od codzienności, to zostanie nam zaledwie pół procenta treści Słowa Bożego, ponieważ naszą konkluzją będzie, że pozostałe kwestie, które Biblia opisuje, są zbyt przyziemne, zbyt ludzkie, zbyt grzeszne, by mieszać z nimi Dobrą Nowinę. 


Książkę można zamówić TUTAJ.

kwietnia 30, 2020

"ŚMIERĆ W MIEŚCIE" - FRANCIS A. SCHAEFFER

"ŚMIERĆ W MIEŚCIE" - FRANCIS A. SCHAEFFER
CENA: 25 PLN
Stron: 142
Dział: apologetyka, kultura, kościół, ewangelizacja, światopoglądy

Tytuł oryginału: Death in the City
Wydano za zgodą: Crossway Publishing Ministry
Tłumaczenie: Józef Prower
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-5-5


Francis A. Schaeffer (1912-1984) – amerykański pastor prezbiteriański, teolog, apologeta kulturowy oraz czołowy intelektualista ewangelikalny. Jego działania i nauczanie odpowiadały na pytania epoki, w tym wyzwania teologicznego modernizmu, agnostycyzmu i ateizmu. Promował wiarę, która szuka i udziela odpowiedzi, nie uśmiercając rozumu. W 1948 roku przeprowadził się wraz z rodziną do Szwajcarii, gdzie w roku 1955 w miejscowości Huámoz założył ośrodek konferencyjno-rekreacyjny „L’Abri” („Schronisko”), który w skali międzynarodowej stał się znanym centrum spotkań ludzi poszukujących, studentów i intelektualistów ewangelikalnych. 

Spis treści:
Wprowadzenie
Rodział I – Śmierć w mieście
Rodział II – Samotność człowieka
Rodział III –  Poselstwo sądu
Rodział IV – Echo świata
Rodział V – Stałość litości
Rodział VI – Znaczenie człowieka
Rodział VII – Człowiek bez Biblii
Rodział VIII – Sprawiedliwość Boża
Rodział IX – Wszechświat i dwa krzesła

Od polskiego wydawcy:
Spoglądając na współczesną kulturę i stan Kościoła słowa Francisa Schaeffera sprzed 50 lat dziś jeszcze bardziej nabierają aktualnego znaczenia. Są one wołaniem o wierność Kościoła i chrześcijan wobec własnego powołania w kulturze, która porzuca Boga i odwraca się od swojego chrześcijańskiego dziedzictwa.

Niestety, jako ewangeliczni chrześcijanie, ograniczyliśmy Ewangelię i nasze poselstwo do sfery osobistego doświadczenia i prywatnej pobożności pozostawiając takie sfery jak kultura, polityka, prawo, sztuka, edukacja, ekonomia niczym zaniedbany, zachwaszczony ogród. W rękach przedstawicieli ideologii, które wypierają Chrystusa ze świata stały się one nośnikami bezbożności i odstępstwa od biblijnego chrześcijaństwa.

Naszym pragnieniem i modlitwą jest, aby niniejsza książka inspirowała chrześcijan (w każdym wieku) do modlitwy i zaangażowania, do odważnego stanięcia w prawdzie wobec stylu życia i myślenia bez Boga. Nasza miłość do człowieka powinna przejawiać się zarówno w tym, co mówimy, oraz w tym, jak mówimy. Oznajmianie prawdy powinno iść w parze z miłością. Prawda bez miłości to martwy szkielet bez ciała. Potrzebujemy czegoś więcej niż twardych kości martwej ortodoksji. Jednocześnie miłość bez prawdy to ciało bez kręgosłupa. Człowiek potrzebuje zarówno szkieletu, jak i ciała. Potrzebujemy kościołów, chrześcijan, którzy z miłością i odwagą niosą prawdę Ewangelii i jej zastosowanie zgubionemu człowiekowi; w mieście, w którym jest śmierć.

Książkę można zamówić TUTAJ.

lutego 27, 2020

"W POSZUKIWANIU ZADOWOLENIA" - NANCY WILSON

"W POSZUKIWANIU ZADOWOLENIA" - NANCY WILSON
CENA: 20 PLN
Stron: 108
Dział: praktyczne chrześcijaństwo


Tytuł oryginału: Learning Contentment
Wydano za zgodą: Canon Press
Tłumaczenie: Anna Szczygielska
Korekta: Małgorzata Pasterska, Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt i prawa autorskie okładki: Canon Press
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-4-8


Nancy Wilson jest żoną pastora, autorką wielu artykułów i kilku książek na temat małżeństwa oraz wychowania dzieci, w tym True Companion, Building Her House, The Fruit of Her Hands i Praise Her in the Gates. Mieszka w Moscow, Idaho (USA). Ona i jej mąż Douglas mają troje dorosłych dzieci i kilkanaścioro wnuków.

Spis treści:
Wstęp
Rodział I – Zadowolenie Ojca
Rodział II – Boże obietnice
Rodział III –  Niezadowolenie
Rodział IV – Pobożność z zadowoleniem
Rodział V – Mentalna pułapka
Rodział VI – Zazdrość
Rodział VII – Zmiana perspektywy
Rodział VIII – Kilka praktycznych wskazówek
Rodział IX – Kłopoty w glinianych naczyniach
Rodział X – Zadowolenie w smutku
Rodział XI – Wybierz zadowolenie
Aneks – Cytaty
Przypisy

„Zadowolenie to nowy sposób patrzenia na świat. Dlaczego nazywam go nowym? Ponieważ dla większości z nas taki jest”. – Nancy Wilson

Często myślimy, że bycie „zestresowanym” jest normalnym stanem rzeczy, a zadowolenie jest czymś wyjątkowym. Jednak dla chrześcijanina zadowolenie jest czymś, co musimy stosować, rozwijać i okazywać w każdych okolicznościach, ponieważ lęk i frustracja nie są w swej istocie neutralne. 

Gdy czasy są bardzo trudne, a nawet „denerwujące”,  na pewno łatwiej nam dać się ponieść naszym naturalnym impulsom niż okazać zadowolenie, które jest ważną częścią naszego chrześcijańskiego życia. Nawet apostoł Paweł musiał „nauczyć się” zadowolenia. Nie powinniśmy więc zastanawiać się, dlaczego wciąż jesteśmy w duchowym przedszkolu – powtarzając ciągle te same lekcje – skoro nie poświęciliśmy czasu, by uczyć się zadowolenia. Na szczęście każdy test na zadowolenie, jaki daje nam Bóg, jest otwartą książką (a czasem zabawnym quizem). 

W książce „W poszukiwaniu zadowolenia” Nancy Wilson zabiera nas do Biblii i dzieli się mądrością purytan, takich jak Jeremiah Burroughs, Samuel Rutherford, Thomas Watson i Charles Spurgeon, aby pomóc nam rozwinąć praktyczną, duchową siłę i perspektywę, których źródłem jest głębokie zadowolenie z woli Boga. 

Książkę można zamówić TUTAJ.

lutego 03, 2020

"Wprowadzenie do postmilenizmu" - Andrew Sandlin

"Wprowadzenie do postmilenizmu" - Andrew Sandlin

CENA: 15 PLN
Stron: 86
Dział: eschatologia, teologia, biblistyka

Andrew Sandlin, Wprowadzenie do postmilenizmu 

Tytuł oryginału: A Postmillennial Primer 
Wydano za zezwoleniem: Chalcedon Foundation Vallecito, California 95251, USA 1997 
Tłumaczenie: Piotr Kwiatkowski 
Korekta: Jolanta i Paweł Bartosik 
Skład i łamanie: Radosław Kowalski  
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov  
ISBN: 978-83-951048-3-1 

Andrew Sandlin (ur. 1962 r.) - jest pastorem, teologiem kultury i pisarzem, założycielem i prezesem Center for Cultural Leadership w Coulterville w Kalifornii (USA). Autor książek na temat teologii biblijnej, apologetyki oraz kultury. Jest żonaty, ma piątkę dorosłych dzieci oraz troje wnuków.

Spis treści:
Przedmowa 3 
Wprowadzenie 5 
Rozdział 1: Na bezdrożach dyspensacjonizmu 7 
Rozdział 2: Problem z premilenizmem 19 
Rozdział 3: Amilenijna anomalia 22 
Rozdział 4: Co obiecuje postmilenizm? 26 
Posłowie: Spadkobiercy 35 
Bibliografia 42 

Od wydawcy: 
W obecnych czasach pośród chrześcijan kwitnie wiele teorii dotyczących czasów ostatecznych, które w dużym stopniu opierają się na wyobraźni ich autorów, a nie na solidnym biblijnym nauczaniu. Wszyscy znamy teorie o "biblijnych proroctwach", które rzekomo zapowiadają wszczepiane czipy pod skórę, ogólnoświatowy rząd, odbudowanie świątyni w Jerozolimie, niewidzialne pochwycenie kościoła, coraz gorsze czasy dla kościoła i przyjście Jezusa jeszcze w tym pokoleniu. 

Książka Andrew Sandlina "Wprowadzenie do postmilenizmu" przedstawia cztery podstawowe poglądy eschatologiczne i uzasadnia dlaczego pogląd postmilenijny jest wyrazem biblijnego spojrzenia na przyszłość ziemi, kościoła i Bożego królestwa. Autor w prosty i przystępny dla każdego sposób odpowiada na pytanie: dlaczego nauczanie Bożego Słowa o czasach ostatecznych jest ważne? Bez właściwego celu nie obierzemy właściwej drogi. Potrzebujemy mapy. Potrzebujemy biblijnego spojrzenia na przyszłość, abyśmy rozumieli jak żyć w teraźniejszości. 

Gorąco polecam tę książkę! Paweł Bartosik

Ze wstępu: 
Przykazanie naszego Pana — „szukajcie wpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości” (Mt 6:33) — to stwierdzenie o charakterze eschatologicznym. To właśnie koniec historii, którą kształtuje Boży plan i zamysł, ma na uwadze od pierwszej do ostatniej strony cała Biblia. Głoszenie biblijnej wiary w oddzieleniu od biblijnego celu jest niewłaściwe i daremne. Bóg Biblii nie jest bałaganiarzem, improwizującym w zależności od okoliczności, a gdy chrześcijanie zakładają, że eschatologia jest nieistotna, to tak jakby mówili, że nieistotne jest to, w co wierzymy odnośnie rzeczy pierwszych i ostatnich. W przypadku niektórych osób brak nastawienia eschatologicznego wynika z samolubstwa i egocentryzmu. Ich postawa streszcza się w stwierdzeniu: „Jestem zbawiony, więc dostanę się do nieba, a zatem nie muszę zajmować się czasami ostatecznymi”. Jednak pogląd ten stanowi niewypowiedziane bezpośrednio zaparcie się chrześcijaństwa. Przecież nie zostaliśmy powołani po prostu do tego, żeby uniknąć piekła i popłynąć do nieba „na kwiecistych łożach”, lecz aby służyć Bogu całym sercem, umysłem i życiem, a naszym bliźnim — tak jak samym sobie. Zbawienie polega nie tyle na ucieczce przed piekielną karą, ile na służbie Panu i szukaniu wpierw Jego królestwa. W świecie niechrześcijańskim dominuje eschatologia śmierci. Ludzie postrzegają śmierć jako kres życia, a grób — jako jego ostateczne miejsce przeznaczenia. Żyje się po to, żeby wycisnąć z życia tyle, ile można, przynajmniej dopóki jest to możliwe. Osoba odrzucająca poglądy milenijne na swój sposób przyłącza się do tego egocentrycznego świata. Dlatego gorąco polecam zwięzłe, ale bardzo treściwe, studium Andrew Sandlina. Nasza wiara musi mieć charakter eschatologiczny, bo inaczej pozostaje bezsilna i nieskuteczna. A bezsilne chrześcijaństwo to po prostu pojęciowa sprzeczność. 

Rousas John Rushdoony

Książkę można zamówić TUTAJ.

lutego 03, 2020

"Dlaczego wierzę w Boga?" - Cornelius Van Til

"Dlaczego wierzę w Boga?" - Cornelius Van Til
CENA: 20 PLN
Stron: 111
Dział: apologetyka, obrona wiary, światopoglądy

Przekład: Marek Kmieć, Sebastian Smolarz
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski 
Tytuł oryginału: Why I believe in God?
ISBN: 978-83-951048-2-4
Oprawa: miękka 

Spis treści: 

Esej I: Dlaczego wierzę w Boga? - 5
Esej II: Moje credo - 35
Esej III: Dialog: Czarny, Biały i Szary - 65

Cornelius Van Til (1895-1987) -holendersko-amerykański filozof chrześcijański i teolog reformowany, uznawany za twórcę nowoczesnej apologetyki presupozycyjnej opartej na założeniach wstępnych.

Ze wstępu:

Będąc człowiekiem inteligentnym, obdarowanym poczuciem odpowiedzialności, od czasu do czasu pytałeś siebie o podstawy swoich myśli i działań. Badałeś lub przynajmniej z troską zastanawiałeś się nad tym, co filozofowie mają na myśli kiedy mówią o „teorii rzeczywistości”. Nic więc dziwnego, kiedy zaproponowałem ci, abyś spędził ze mną niedzielne popołudnie, rozmawiając o powodach, dla których wierzę w Boga, odniosłem wrażenie, przynajmniej na wstępie, że jesteś tym zainteresowany.

Aby ciekawiej nam się rozmawiało, na początek przyjrzyjmy się mojej i twojej przeszłości. Może okazać się to bardzo pomocne zważywszy, że obecnie toczy się ożywiona debata o roli dziedziczenia i wpływie środowiska. Być może myślisz, że jedyną przyczyną mojej wiary w Boga jest wychowanie, które odebrałem - że od samego początku nauczono mnie wiary w Boga. Oczywiście ja uważam, że tak nie jest. Nie przeczę, w dzieciństwie rzeczywiście nauczono mnie wierzyć w Boga, ale jestem mocno przekonany, co do tego, że zanim stałem się dorosłym człowiekiem zdążyłem już usłyszeć komplet argumentów przeciwko wierze w Boga. I właśnie teraz, usłyszawszy je, jestem jeszcze bardziej gotów wierzyć w Boga. Co więcej, uważam, że cała historia i cywilizacja nie miałyby sensu, gdyby nie wiara w Boga.

- Cornelius Van Til

Książkę można zamówić TUTAJ.

lutego 03, 2020

"Do wychowywania w sprawiedliwości" - Pam Forster

"Do wychowywania w sprawiedliwości" - Pam Forster
CENA: 30 PLN
Stron: 390
Dział: wychowanie, edukacja, rodzicielstwo

Pam Forster, Do wychowywania w sprawiedliwości – tematyczny przewodnik w biblijnym instruowaniu dzieci 
Przekład: Agnieszka Mazurek 
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski 
Tytuł oryginału: For Instruction In Righteousness 
ISBN 978-83-951048-1-7 
Oprawa: miękka 

Pam Forster - jest żoną, mamą sześciorga dorosłych dzieci, edukatorką domową, autorką wielu artykułów i kilku książek, poradników na temat wychowania, edukacji, małżeństwa, powołania żony i mamy.

SPIS TREŚCI: 

Wstęp 5 
Jak posługiwać się tą książką 7 

Grzechy dumnego serca 

Pycha 33
Zaślepienie na własny grzech 48
Usprawiedliwianie się 54 
Hipokryzja 57 
Upór · Samowola 64 
Nieposłuszeństwo 68 
Bunt 78 
Szyderca 85 
Spory 93 
Swarliwa kobieta 104 
Próżność 111 
Osądzanie innych 116 
Chciwość · Ufność pokładana w bogactwach 122 

Grzechy niezadowolenia 

Narzekanie · Niewdzięczność 131 
Egoizm · Chciwość · „Najpierw ja!” 139 
Zawiść · Zazdrość 149 
Pożądliwość 155 
Kradzież 160 
Zasady dla pożyczających 164 

Grzechy niewiary 

Podatność na wpływy · Niezdecydowanie 171 
Łatwe zniechęcanie się · 
Poddawanie się 182 
Depresja 189 
Strach 198 
Zmartwienie · Niepokój 204 

Grzechy niezdyscyplinowanego życia 

Lenistwo 213 
Nieuczciwy pracownik 227 
Pośpiech 233 
Niecierpliwość · Nerwowość 239 
Gniew 244 
Obżarstwo · Poszukiwanie przyjemności 251 
Niemoralność · Grzech natury seksualnej 255 
Grzeszny styl życia 264 
Nieskromność 269 
Marnotrawstwo · Ekstrawagancja · Beztroska 273 
Pijaństwo 277 

Grzechy języka 

Kłamstwo · Oszustwo · Nieuczciwość 283 
Fałszywy świadek 292 
Plotka · Oszczerstwo 295 
Wścibstwo · Intryga 303 
Głupia, nieczysta mowa 306 
Pochlebstwo 310 

Grzechy niemiłującego serca 

Nienawiść 317 
Zawziętość 322 
Bicie, kopanie, uderzanie itp. 327 
Zemsta 332 
Okrucieństwo · Znęcanie się 337 
Niemiła mowa 346 
Niewrażliwość · Brak współczucia 353 

Grzechy w relacjach 

Złe przyjaźnie 363 
Złe maniery 373 
Dokuczanie · Złośliwość 379 

Porównanie posłuszeństwa i nieposłuszeństwa 

Głupota, a mądrość 383 
Bezbożność, a sprawiedliwość 386 

Ze wstępu: 
Ta książka nie powstała dlatego, że jesteśmy ekspertami, ale dlatego, że brakuje nam mądrości. Nasze dzieci nie są doskonałe, ale dziedziczą naszą grzeszną naturę. Dlatego potrzebowaliśmy takiej książki! Wychowywanie dzieci jest doświadczeniem uczącym pokory; każde nowe dziecko ujawnia więcej moich słabości, więcej moich braków, większą potrzebę zdania się na suwerennego Boga w celu uzyskania siły i prowadzenia. Książkę napisaliśmy wspólnie, by stosować ją w naszej rodzinie. Jest rezultatem naszej modlitwy o Bożą mądrość, „Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud?” (1 Krl 3:9) Nie jestem rodzinnym doradcą; jestem po prostu matką. Nie jestem nauczycielką Biblii; jestem osobą wierzącą, studiującą Biblię jako przewodnik dla mojego życia. Zawartość tej książki jest zapisem moich wniosków z tego studiowania. Boże Słowo odpowiada na nasze pytania. Nie robi tego dr Spock, ani psychologowie, ani politycy. Gdy przyjrzymy się naszemu społeczeństwu, wyraźnie dostrzeżemy, że odpowiedzi ludzi odseparowanych od Bożego prawa prowadzą jedynie do chaosu, destrukcji i piekła. 

- Pam Forster

Książkę można zamówić TUTAJ.

lutego 03, 2020

Jak zamawiać?

Jak zamawiać?
Nasze książki możesz zamówić robiąc przelew na konto. W tytule przelewu podaj jedynie tytuł (tytuły) oraz ilość zamówionych sztuk. Wysyłka najczęściej jest w dniu zaksięgowania.

Trinity 
ul. Pszenna 145M 
80-297 Banino 

Numer konta: 14 1240 1242 1111 0010 7718 5719 
Bank Pekao

Jeśli adres wysyłki jest inny niż w danych przelewu, prosimy o podanie w tytule przelewu.

Do ceny książki/książek proszę doliczyć koszt wysyłki:


1 egzemplarz
Ekonomiczny – 7 zł 
Priorytet – 8 zł 
Polecony / ekonomiczny – 12 zł 
Polecony/priorytet – 15 zł

2-3 egzemplarze
Ekonomiczny – 9 zł 
Priorytet – 15 zł 
Polecony / ekonomiczny – 14 zł 
Polecony/priorytet – 16 zł

4-5 egzemplarzy
Przesyłka ekonomiczna – 17 zł 
Przesyłka priorytetowa – 19 zł 

Przy zamówieniu od 6 egzemplarzy do ceny książek proszę doliczyć 24 zł kosztu wysyłki.

Paczkomat - 12.99 zł (do 5 egz.)

lutego 03, 2020

"Przekonania" - Douglas Wilson

"Przekonania" - Douglas Wilson
CENA: 20 PLN
Stron: 102
Dział: apologetyka, obrona wiary, światopoglądy

Douglas Wilson, Przekonania. Sen o rozsądku spotykającym niewiarę 

Przekład: Paweł Bartosik, Urszula Tracz-Borysow, Damian Dziedzic, Ewa Ratajczak, Marek Kmieć 
Korekta: Paweł Bartosik, Marek Kmieć Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski 
Stron: 102 
Tytuł oryginału: Persuasions. A dream of reason meeting unbelief 
ISBN 978-83-951048-0-0 
Oprawa: miękka 
E-book w dowolnych formatach: ePub. MOBI, AZW3.  CENA: 15 PLN

Niniejsza pozycja zawiera kilkanaście fikcyjnych dialogów Ewangelisty z osobami reprezentującymi współczesne style życia i sposoby myślenia. Podczas rozmów poszczególne światopoglądy spotykają się w uczciwym dialogu – tak rzadko obecnym w realnym świecie. Czytelnik znajdzie tu szeroki wachlarz różnych podejść: agnostycyzm, ateizm, feminizm, niemoralność, ewolucjonizm, hipokryzja w kościele, problemy w małżeństwie, pusta naukowość, panteizm itp. Wszystkie spotykają się odpowiedziami biblijnego chrześcijaństwa. Autor książki brał udział w wielu debatach o charakterze światopoglądowym, dlatego pozycja oparta jest na jego wieloletnim doświadczeniu w odpowiedziach na wyzwania niewiary. Jest ona skierowana zarówno dla osób wierzących, którym powinna pomóc w lepszym zrozumieniu innych podejść, jak i dla osób niewierzących, których powinna zainspirować do refleksji dlaczego odrzucenie Boga i autorytetu Pisma Świętego kłóci się z rozsądkiem. „Wszyscy wędrowcy z różnych powodów podążają w kierunku Otchłani. Każdy z nich ma swoje przekonania. Po drodze spotykają Ewangelistę, w wyniku czego stają przed Wielkim Wyzwaniem. Niektóre z rozmów zostały zapisane w tej książce”.

Douglas Wilson jest pastorem kościoła reformowanego Christ Church (CREC) w Moscow, Idaho (USA). Jest autorem wielu książek na temat małżeństwa, wychowania dzieci, apologetyki, teologii i kultury. Ma żonę Nancy, trójkę dorosłych dzieci oraz siedemnaścioro wnuków. 

Spis treści:

Droga 7 

Rafał – Niemoralność 9 
Jan – Antynomianizm 15 
Magdalena – Feminizm 21 
Jacek – Agnostycyzm 29 
Pastor Daniel – Pusta naukowość 35 
Marek – Ateizm 41 
Robert – Wybranie 49 
Sara i Jakub – Małżeństwo 57 
Dorota – Hipokryzja w Kościele 65 
Adam – Zbawienie i uświęcenie 73 
Miriam – Panteizm 81 
Paweł – Ewolucjonizm 87 
Michał – Rzymski katolicyzm 95 

Ze wstępu: 

Była to jedyna droga w okolicy, ale jak każda droga, biegła w dwóch kierunkach. Z jednej strony wznosiła się na wschód i wiodła do Miasta. Na drugim końcu drogi znajdowała się Otchłań. W niektórych miejscach kres każdego z kierunków był wyraźny. Gdzie indziej natomiast prawda była mniej oczywista. Zwłaszcza kiedy droga wiła się i biegła w dół wąwozów. Jednak każdy, kto przebył choć kawałek tej trasy musiał zdać sobie sprawę z kierunku, w jakim podążał. I tak ci, którzy zmierzali ku Otchłani mieli z górki i woleli ten szlak zamiast żmudnej wędrówki w przeciwną stronę. Dlatego też wielu postanowiło zlekceważyć tę nieprzyjemna prawdę. Pan Miasta rozstawił znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem, ale wędrowcy nie przejmowali się nimi. Pan polecił więc swym sługom, którzy byli w drodze do Miasta, aby robili co w ich mocy przekonując podróżnych, żeby zawrócili. Niektórzy słudzy całkiem nieźle radzili sobie z tą misją odkrywając przy tym, jak dobrze Mistrz ich do niej wyposażył. Oto historia jednego z nich. Podczas podróży do Miasta spotkał wielu ludzi, którzy z różnych powodów chcieli udać się z przeciwną stronę. Na podstawie własnego, wieloletniego doświadczenia potrafił każdemu odpowiedzieć dokładnie na ich zastrzeżenia. Zebrałem niektóre z tych rozmów w nadziei, że inni podróżujący do Miasta będą mieli z nich jakiś pożytek. 

- Douglas Wilson

Książkę można zamówić TUTAJ.

lutego 03, 2020

Nasze tytuły

Nasze tytuły
DO TEJ PORY WYDALIŚMY (aby rozwinąć - kliknij w tytuł):

"Przekonania" - Douglas Wilson  20 PLN

"Do wychowywania w sprawiedliwości" - Pam Forster - 30 PLN

"Dlaczego wierzę w Boga?" - Cornelius Van Til - 20 PLN

"Wprowadzenie do postmilenizmu" - Andrew Sandlin - 15 PLN

"W poszukiwaniu zadowolenia" - Nancy Wilson - 20 PLN

"Śmierć w mieście" - Francis Schaeffer - 25 PLN

"Zabijają dzieci" - Paweł Bartosik - 25 PLN

"Słowa mądrości" - Peter J. Leithart - 29 PLN

"Reformowanie małżeństwa" - Douglas Wilson - 29 PLN

ZAPOWIEDZI:

"Nie jesteś LGBT. Kościół, kultura, duszpasterstwo" - Paweł Bartosik
"Ty - czyli kto?" - Rachel Jankovic
Copyright © Wydawnictwo Trinity , Blogger