marca 15, 2023

"Czysta woda, czerwone wino, łamany chleb" - Douglas Wilson CENA: 20 PLN

"Czysta woda, czerwone wino, łamany chleb" - Douglas Wilson  CENA: 20 PLN
CENA: 20 PLN


Stron: 65
Dział: Biblia, Ewangelia, apologetyka
Tłumaczenie: Alicja Tołopiło-Perłakowska
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
Wydano za zgodą: Canon Press, Moscow, USA
ISBN: 978-83-960606-8-6

Douglas Wilson (ur. 1953) – jest pastorem kościoła reformowanego Christ Church (CREC) w Moscow, Idaho (USA). Jest autorem wielu książek na temat małżeństwa, wychowania dzieci, apologetyki, teologii i kultury. W języku polskim, nakładem Wydawnictwa Trinity, ukazały się jego książki: "Przekonania", "Reformowanie małżeństwa" oraz "Wygodne fotele, twarde rozmowy". Ma żonę Nancy, trójkę dorosłych dzieci oraz siedemnaścioro wnuków. 

Z KSIĄŻKI:

Wiara chrześcijańska obwieszcza stałe zaproszenie na wielką i wspaniałą ucztę. Lecz ci, którzy pragną uczestniczyć w tej uroczystości, najpierw muszą zostać obmyci. Wyrazem tego obmycia jest czysta woda chrztu. Kiedy jesteśmy oczyszczeni, możemy zasiąść do Wieczerzy Pańskiej, składającej się z czerwonego wina i łamanego chleba. Wszystko to wyjaśnia chrześcijańskie przesłanie zbawienia, które z kolei chleb i wino ogłaszają i ucieleśniają. Te dwa sakramenty są ucieleśnieniem Ewangelii i inspiracją dla tytułu tej publikacji – czysta woda, czerwone wino i łamany chleb. Celem tej książki jest wstępne objaśnienie zbawienia poszukującym. Zaproszenie na tę ucztę jest zbyt łaskawe, aby odrzucić je od ręki, ale też zbyt znaczące, aby przyjąć je bez namysłu. Wiara chrześcijańska jest poważną i wymagającą religią, opartą na Bożym zadowoleniu i radości. Biorąc to pod uwagę, powinno być oczywiste, że nie da się jej właściwie zrozumieć w oparciu o przypadkowo przeczytany napis na naklejce, billboard albo traktat. Ponieważ wiara chrześcijańska jest w istocie całościowym światopoglądem, nie można jej ograniczyć do ckliwych krótkich sloganów. Jednocześnie początkowe intelektualne zainteresowanie chrześcijaństwem nie wymaga magisterki z wszystkich doktryn, praktyk i historii wiary chrześcijańskiej. 

W związku z tym mam nadzieję, że ta książeczka posłuży jako punkt wyjścia dla tych, którzy z różnych powodów zdecydowali się potraktować poważnie zaproszenie do wiary chrześcijańskiej. Dlatego też starałem się unikać dwóch powszechnych praktyk: założenia, że niewierzący są zaznajomieni z chrześcijańskim żargonem i zwrotami typu „narodzony na nowo” bez wyjaśnienia, a także „ogłupiania” wiary, polegającego na opróżnianiu jej z konkretnej treści. Zakładam, że czytelnik jest inteligentnym niewierzącym, który nie chce być traktowany protekcjonalnie ani żeby mu schlebiać.

Książkę można zamówić TUTAJ.

marca 15, 2023

"Ucieczka od rozumu" - Francis A. Schaeffer CENA: 27 PLN

"Ucieczka od rozumu" - Francis A. Schaeffer  CENA: 27 PLN
CENA: 27 PLN

Stron: 125
Dział: kultura, Kościół, Biblia, historia, sztuka, filozofia

Tytuł oryginału: Escape from Reason
Tłumaczenie: Józef Prower, Emanuel Prower
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-5-5

Francis A. Schaeffer (1912-1984) – amerykański pastor prezbiteriański, teolog, apologeta kulturowy oraz czołowy intelektualista ewangelikalny. Jego działania i nauczanie odpowiadały na pytania epoki, w tym wyzwania teologicznego modernizmu, agnostycyzmu i ateizmu. Promował wiarę, która szuka i udziela odpowiedzi, nie uśmiercając rozumu. W 1948 roku przeprowadził się wraz z rodziną do Szwajcarii, gdzie w roku 1955 w miejscowości Huámoz założył ośrodek konferencyjno-rekreacyjny „L’Abri” („Schronisko”), który w skali międzynarodowej stał się znanym centrum spotkań ludzi poszukujących, studentów i intelektualistów ewangelikalnych. Nakładem Wydawnictwa Trinity ukazały się również jego pozycje: Śmierć w mieście, Znak chrześcijanina oraz Powrót do wolności i godności.


SPIS TREŚCI
Od tłumaczy 
Od polskiego wydawcy
Słowo wstępne od autora

Rozdział pierwszy: Przyroda a łaska
Tomasz z Akwinu i autonomia
Malarze i pisarze
Przyroda przeciw łasce
Leonardo Da Vinci i Rafael

Rozdział drugi: Jedność przyrody i łaski
Reformacja a człowiek
Coś więcej o człowieku
Reformacja, renesans i moralność
Cały człowiek

Rozdział trzeci: Początki nowoczesnej nauki
Kant i Rousseau
Rozkwit nowoczesnej nauki (najnowsza nauka)
Najnowsza moralność
Hegel
Kierkegaard i linia rozpaczy

Rozdział czwarty: Skok
Egzystencjalizm świecki
Egzystencjalizm religijny
Nowa teologia
Przeżycia z dziedziny górnego piętra
Lingwistyczna analiza a skok

Rozdział piąty: Sztuka jako skok w nieznane – treść górnego piętra
Poezja: późny Heidegger
Sztuka: Andre Malraux
Picasso
Bernstein
Pornografia
Teatr absurdu

Rozdział szósty: Szaleństwo
„Górne piętro” w filmie i telewizji
Mistycyzm „górnego piętra”  
Jezus – niezdefiniowany sztandar

Rozdział siódmy: Racjonalizm a wiara
Biblia może stać samodzielnie
Rozpoczęcie od samego siebie, a jednak...
Jakiego źródła poznania nam potrzeba
Mentalność „skoku w ciemność”
To, co jest niezmienne w zmiennym świecie 

SŁOWO WSTĘPNE OD AUTORA:

Gdy ktoś udaje się za granicę, by tam przebywać przez dłuższy czas, najprawdopodobniej będzie próbował się nauczyć języka kraju, do którego się udaje. Lecz jeśli ma skutecznie porozumiewać się z mieszkańcami tego kraju, to potrzeba mu czegoś więcej: będzie musiał nauczyć się jeszcze niejako drugiego języka, a mianowicie poznać sposób myślenia ludzi, pomiędzy którymi przyjdzie mu żyć i z którymi będzie rozmawiał. Tylko w ten sposób będzie w stanie rzeczywiście się z nimi komunikować – rozumieć ich i przekazywać im swoje myśli. Podobnie przedstawia się sprawa z Kościołem. Jego obowiązkiem jest nie tylko przestrzeganie podstawowych biblijnych zasad wiary chrześcijańskiej, ale przekazywanie tych niezmiennych prawd obecnemu pokoleniu. 

Każde pokolenie chrześcijan staje wciąż na nowo przed wyzwaniem, by nauczyć się przemawiać w sposób zrozumiały do ludzi żyjących w danej epoce. Nie da się sprostać żadnemu zadaniu bez przeprowadzenia rozpoznania w aktualnej, choć zmiennej sytuacji. Jeśli zatem mamy skutecznie przekazywać zasady wiary chrześcijańskiej, musimy znać i rozumieć sposób myślenia współczesnego pokolenia. A będzie on różny w zależności od kraju czy narodu, z którymi będziemy mieli do czynienia. Niemniej istnieją pewne charakterystyczne cechy właściwe naszemu pokoleniu, które pojawiają się wszędzie, gdziekolwiek byśmy się znaleźli. I o tych właśnie cechach pragnę w szczególności pisać w niniejszej książce. Jej celem zaś jest coś dużo ważniejszego niż tylko zaspokojenie ciekawości intelektualnej. W miarę jak będziemy rozwijać nasz temat, okaże się, jak daleko idące są praktyczne konsekwencje właściwego rozpoznania sposobu myślenia rozmówców.

Książkę można zamówić TUTAJ

października 24, 2022

"BOŻE NARODZENIE ZMIENIA ŚWIAT" - PAWEŁ BARTOSIK CENA: 36 PLN

"BOŻE NARODZENIE ZMIENIA ŚWIAT" - PAWEŁ BARTOSIK  CENA: 36 PLN


CENA: 36 PLN

Stron: 306
Dział: Biblia, kultura, rodzina

Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-9-3

Paweł Bartosik (ur. 1977) - od 2007 roku pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku (gdansk.reformacja.pl). Jest autorem książek „Zabijają dzieci - wojna kultur o życie nienarodzonych”, „Nie jesteś LGBT”, "Do takich należy Królestwo", a także wielu artykułów na temat praktycznego chrześcijaństwa i zastosowania Ewangelii m.in. w kościele, rodzinie oraz w kulturze. Jego nauczanie dostępne jest w internecie w formie kazań, wykładów i podcastów (Spotify, iTunes itp.), vloga i nagrań video (YouTube). Od 15 lat prowadzi bloga pbartosik.pl Ma żonę i trójkę dzieci.

ZE WSTĘPU:

Dlaczego napisałem książkę o Bożym Narodzeniu? Ponieważ przyjście na świat Syna Bożego zmienia wszystko: nas, nasze rodziny, kulturę, świat. Co roku święta przypominają nam, że Bóg kocha grzeszników, że lubi zaskakiwać i że żyjemy w niezwykłym świecie, który On przemienia mocą Słowa i Ducha. Bóg ukochał grzeszny świat i przybył tu z misją ratunkową. Ta książka nie opowiada jednak o dwóch dniach w kalendarzu. Omawia znaczenie Bożego Narodzenia w szerokim ujęciu. Przybliża okoliczności narodzenia Chrystusa, ich teologiczne znaczenie oraz praktyczne konsekwencje. Jednak znajomość tych wydarzeń sama w sobie nie przyniesie nam żadnego pożytku, jeśli Chrystus nie narodzi się w nas. Prawdziwa celebracja wcielenia Syna Bożego będzie miała miejsce wówczas, gdy zaufamy Jemu, gdy pojednamy się z Ojcem poprzez Syna. Dlatego opisując miejsce Bożego Narodzenia w życiu naszych kościołów, rodzin, w kulturze – przyświecał mi kontekst osobistej więzi z Bogiem, bez której pozostaje jedynie pusta celebracja zimowych świąt bez solenizanta. 

Oczywiście jestem wdzięczny, że mogę żyć w otoczeniu kultury, która nie ignoruje Bożego Narodzenia, a wręcz je akcentuje. Wszyscy dobrze wiemy, dlaczego mamy 2022 rok i jakie wydarzenie stanowi centralny punkt na osi historii. Niech będzie, że święta w kulturze to komercja, zakupy, prezenty, jedzenie, lampki i choinka. Lecz one również mają znaczenie. Dlatego nie wołamy: Zamilknijcie! Wyłączcie tę muzykę! Zgaście te światła! Usuńcie te choinki i gwiazdy! Mówimy raczej: Pamiętajcie, z jakiego powodu to wszystko! Bóg kocha muzykę, światło, drzewa i hojność. Boże Narodzenie to najbardziej materialne święta w roku. Przypominają o tym, że sam Bóg przyszedł w ciele, nie wzgardził materią i się nią przyoblekł. Nie chcemy zamieniać Bożego Narodzenia na ciche i zwykłe dni w kalendarzu, w czasie których wszyscy będą milczeli lub jedynie szeptali o tym, co się wydarzyło.

Tytuł tej książki mógłby równie dobrze brzmieć „O Bożym Narodzeniu w Betlejem, w nas i w kulturze”. Mam nadzieję, że zachęci Cię ona do odkrycia lub pogłębienia znaczenia wcielenia Syna Bożego, do jeszcze radośniejszych obchodów Bożego  Narodzenia, do szczodrości, muzyki i śmiechu w Twoim domu; do wdzięczności za wyrazisty ślad, jaki Boże Narodzenie wywarło w naszej kulturze.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 5
Rozdział 1 Bóg, który kocha zaskakiwać 9
Rozdział 2 Zdrowaś Mario 21
Rozdział 3 Bóg-Człowiek w łonie kobiety 33
Rozdział 4 Historia Bożego Narodzenia 43
Rozdział 5 Słyszeliśmy, widzieliśmy, dotykaliśmy 53
Rozdział 6 Niech stanie się światłość 65
Rozdział 7 Krwawe Boże Narodzenie 75
Rozdział 8 W obronie Bożego Narodzenia 89
Rozdział 9 Bóg objawiony zwykłym ludziom 105
Rozdział 10 Boże Narodzenie i przebaczenie 117
Rozdział 11 O symbolach Bożego Narodzenia 127
Rozdział 12 Boże Narodzenie i filozofowie 137
Rozdział 13 Obudź się, który śpisz 149
Rozdział 14 Po co narodził się Jezus? 163
Rozdział 15 Teologia w prezentach 173
Rozdział 16 Tajemnica wcielenia 187
Rozdział 17 Zwycięstwo przez uniżenie 201
Rozdział 18 Być jak dzieci, być jak Jezus 211
Rozdział 19 Narodzony z dziewicy 221
Rozdział 20 Radość we mgle 231
Rozdział 21 My, trzej królowie 245
Rozdział 22 Błogosławieństwo Symeona 257
Rozdział 23 Dwa style życia 271
Rozdział 24 Warsztaty przebaczania 281
Rozdział 25 Katechizm o Bożym Narodzeniu 295

Książkę można zamówić TUTAJ

czerwca 03, 2022

NOWOŚĆ! "Powrót do wolności i godności" - Francis A. Schaeffer CENA: 18 PLN

NOWOŚĆ! "Powrót do wolności i godności" - Francis A. Schaeffer  CENA: 18 PLN

CENA: 18 PLN

Stron: 67
Dział: kultura, etyka, nauka

Tytuł oryginału: Back to Freedom and Dignity
Tłumaczenie: Ewa Kudelska
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-4-8

Francis A. Schaeffer (1912-1984) – amerykański pastor prezbiteriański, teolog, apologeta kulturowy oraz czołowy intelektualista ewangelikalny. Jego działania i nauczanie odpowiadały na pytania epoki, w tym wyzwania teologicznego modernizmu, agnostycyzmu i ateizmu. Promował wiarę, która szuka i udziela odpowiedzi, nie uśmiercając rozumu. W 1948 roku przeprowadził się wraz z rodziną do Szwajcarii, gdzie w roku 1955 w miejscowości Huámoz założył ośrodek konferencyjno-rekreacyjny „L’Abri” („Schronisko”), który w skali międzynarodowej stał się znanym centrum spotkań ludzi poszukujących, studentów i intelektualistów ewangelikalnych. Nakładem Wydawnictwa Trinity ukazały się również jego dwie pozycje: Śmierć w mieście oraz Znak chrześcijanina.

Z KSIĄŻKI:

Przed czym stoimy my i nasze dzieci? Bomba biologiczna, inżynieria genetyczna, oddziaływanie za pomocą środków chemicznych, elektryczna stymulacja mózgu, behawiorystyczne manipulowanie człowiekiem. Wszystko to dopiero niedawno dotarło do świadomości publicznej. Ale to wszystko nie czeka nas dopiero za dwadzieścia lat. To nie czeka nas nawet za pięć lat. To dzieje się teraz, towarzyszy gwałtownemu rozwojowi technologicznemu i już niemal jest stosowane w praktyce. W tej sytuacji żyjemy i − jako prawdziwi chrześcijanie − musimy być gotowi. Nie jest to bowiem czas, w którym Kościół Chrystusa mógłby okazywać 
słabość. 

Cóż się więc teraz stało z człowiekiem? Musimy ujrzeć go jako istotę stworzoną na podobieństwo swego nieskończonego Stwórcy, lecz ograniczoną, która zbuntowała się przeciwko Niemu i Jego Objawieniu. Stworzony na podobieństwo Boże człowiek miał być wielki, piękny, miał być twórczy w życiu i sztuce. Jednak bunt człowieka doprowadził go do tego, że uczynił samego siebie niczym więcej jak tylko maszyną.

Książkę można zamówić TUTAJ

czerwca 03, 2022

NOWOŚĆ! "Znak chrześcijanina" - Francis A. Schaeffer CENA: 14 PLN

NOWOŚĆ! "Znak chrześcijanina" - Francis A. Schaeffer  CENA: 14 PLN

CENA: 14 PLN

Stron: 38
Dział: kościół, Biblia, praktyczne chrześcijaństwo

Tytuł oryginału: The Mark of the Christian
Tłumaczenie: Stanisław Malina
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-3-1

Francis A. Schaeffer (1912-1984) – amerykański pastor prezbiteriański, teolog, apologeta kulturowy oraz czołowy intelektualista ewangelikalny. Jego działania i nauczanie odpowiadały na pytania epoki, w tym wyzwania teologicznego modernizmu, agnostycyzmu i ateizmu. Promował wiarę, która szuka i udziela odpowiedzi, nie uśmiercając rozumu. W 1948 roku przeprowadził się wraz z rodziną do Szwajcarii, gdzie w roku 1955 w miejscowości Huámoz założył ośrodek konferencyjno-rekreacyjny „L’Abri” („Schronisko”), który w skali międzynarodowej stał się znanym centrum spotkań ludzi poszukujących, studentów i intelektualistów ewangelikalnych. Nakładem Wydawnictwa Trinity ukazały się również jego dwie pozycje: Śmierć w mieście oraz Powrót do wolności i godności.

Z KSIĄŻKI:

Na przestrzeni wieków ludzie przyjmowali wiele różnych symboli, które miały wskazywać, iż są chrześcijanami. Funkcję taką spełniają również specjalne znaczki wpinane w klapy marynarek, zawieszane na szyjach medaliony, a nawet 
pewien rodzaj uczesania. 

Oczywiście nie ma w tym nic złego, szczególnie jeśli ktoś odczuwa, że jest powołany do manifestowania wiary chrześcijańskiej. Istnieje jednak znak o wiele lepszy – znak, który nie jest przedmiotem na specjalne okazje. Jest to znak uniwersalny, który nie utracił i nie utraci swej aktualności przez wszystkie wieki istnienia Kościoła, aż do czasu powtórnego przyjścia Jezusa. 

Cóż to za znak? 

Kończąc ziemską służbę, Pan Jezus widział już swą śmierć na krzyżu, widział otwarty grób i swe wstąpienie do nieba. Wiedząc,  że opuści swych uczniów, przygotował ich na to, co miało nastąpić. Przy tej właśnie okazji wyjaśnił, co będzie znakiem rozpoznawczym chrześcijan: 

"Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13:33-35).

Książkę można zamówić TUTAJ

grudnia 01, 2021

"TY, CZYLI KTO?" - RACHEL JANKOVIC CENA: 34 PLN

"TY, CZYLI KTO?" - RACHEL JANKOVIC  CENA: 34 PLN

CENA: 34 PLN

Stron: 188
Dział: kobieta, rozwój, psychologia, kultura

Tytuł oryginału: You Who? Why You Matter and how to Deal with it
Tłumaczenie: Urszula Tracz-Borysow
Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-2-4

Rachel Jankovic jest żoną, mamą siedmiorga dzieci oraz autorką książek na temat radości z chrześcijańskiego macierzyństwa: Loving the Little Years: Motherhood in the Trenches oraz Fit to Burst. Mocno angażuje się w życie kościoła reformowanego Christ Church w Moscow, Idaho (USA). Jest jedną z inicjatorek międzynarodowego projektu Bible Reading Challenge (do którego zaprasza również Ciebie). 

SPIS TREŚCI

1. Problemy, prawda i chwała
2. Głupota
3. Filozofia na przystawkę
4. Sortowanie Sartre’a
5. Szczyt, którego nie ma
6. Opowieść o tobie
7. Rozdział hejtu
8. Na spółę
9. Czcicielka
10. Zatknij flagę
11. Nowa chwała
12. Trzymaj się
13. Dawanie chwały
14. Proszenie o mniej 
15. Zagubieni chłopcy
16. Niezainteresowana
17. Bądź ostrożna
18. Niezrozumiana księżniczka
19. Twoje drzewo genealogiczne
20. Jak wiele małp
21. Obraz ciała
22. Zwróć się do Chrystusa
23. Utknęłam
24. Wyblakła i nudna
25. Śmierć ja
26. Rodzimy cudzoziemiec

OD AUTORKI:

Być może powinnam rozpocząć tę książkę od ostrzeżenia. Jeśli szukasz książki, która czule przygładzi twoją równo przystrzyżoną grzywkę i przyniesie ukojenie napiętym od trosk brwiom, mówiąc ci, jaka jesteś piękna – to nie jest to. Nie będę wybierać jedynie podnoszących na duchu tematów, ani podbudowywać twojej pewności siebie, mówiąc ci, że (bez względu na to, co w tej chwili robisz) jesteś wystarczająca. Nie wygłoszę wielkiej mowy motywującej, żeby zdopingować cię do walki o siebie, nie ma tu też rozdziału o tym, jakim mottem dobrze  rozpoczynać dzień. 

Ta książka nie jest po to, by wesprzeć cię w pościgu za miłością do siebie. Chcę dla ciebie czegoś o wiele, wiele lepszego, ponieważ chcę dla ciebie czegoś prawdziwego

Celem tej książki jest przekonanie i przygotowanie wierzących kobiet do tego, by postrzegały swoją tożsamość w Chrystusie jako swoją najistotniejszą część, oraz żeby dostrzegły wszystkie okazje do zaprezentowania jej w swoim życiu poprzez siłę, poczucie godności i jasno określone cele. Książka obnaża popularne filozofie i filozofów, wskazuje na bankructwo świeckich światopoglądów oraz na wartość tożsamości kobiet w Chrystusie.

Książkę można zamówić TUTAJ

czerwca 14, 2021

"NIE JESTEŚ LGBT" - PAWEŁ BARTOSIK CENA: 29 PLN

"NIE JESTEŚ LGBT" - PAWEŁ BARTOSIK  CENA: 29 PLN

CENA: 29 PLN

Stron: 192
Dział: etyka, seks, kobieta, mężczyzna, rodzina, kultura, kościół
Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-9-3

Paweł Bartosik (ur. 1977), pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku, jest autorem książek "Zabijają dzieci" oraz "Boże Narodzenie zmienia świat" (Wydawnictwo Trinity), a także wielu artykułów na temat praktycznego chrześcijaństwa i zastosowania Ewangelii m.in. w rodzinie oraz kulturze. Jego nauczanie dostępne jest w internecie w formie kazań, wykładów i podcastów (Spotify, iTunes), vloga (youtube) oraz postów i artykułów. Od 13 lat prowadzi bloga pbartosik.pl Ma żonę i trójkę dzieci.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 
1. Boża seksualna rewolucja
2. Stawką jest cywilizacja
3. Równość wg Biblii kontra równość wg
społeczności LGBT
4. Duchowe bitwy w kulturze
5. Nie jesteś LGBT 
6. Kościele, pobudka!
7. Biblijna wizja społeczeństwa
8. Katechizm na temat homoseksualizmu
9. Nasłuchując mądrości (cytaty)

ZE WSTĘPU:

Dlaczego powstała ta książka? Ponieważ Dobra Nowina jest naprawdę dobrą nowiną! Dla wszystkich. Osoby homoseksualne nie są pominięte, pozostawione własnym wyzwaniom, rozterkom lub upadkom. Są powołane, jak każdy, do pojednania z Bogiem, pokoju i radości w Chrystusie, które może przynieść jedynie Ewangelia. Chrystus powiedział: „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (Jn 3:17). Również ta książka nie ma na celu potępić, lecz przynieść nadzieję oraz rzucić biblijną perspektywę na problem homoseksualizmu w sferze osobistej, w kościele i w kulturze.

Dlaczego te trzy sfery? Ponieważ nie możemy udawać, że tych osób nie ma lub że problem kulturowych i teologicznych roszczeń homoseksualnych środowisk nie istnieje. Wiele z niniejszych rozważań ma charakter apologetyczny i stanowi odpowiedź na nie. Książka jednak daleka jest od suchych stwierdzeń lub naukowego języka. Jestem pastorem. Wierzę w prawdomówność i bezbłędność Bożego Słowa (Pisma Świętego) i to jest perspektywa, która mi przyświeca. Wierzę w nadrzędny autorytet Biblii ponad ludzkimi orzeczeniami (w polityce, w Kościele, w edukacji itd.), co oznacza, że jest ona rozstrzygająca we wszelkich debatach i dyskusjach. Jak napisał chrześcijański apologeta i teolog Cornelius Van Til: „Wierzę, że Biblia jest autorytetem we wszystkim, o czym mówi. I mówi o wszystkim”.

Jeśli nie jesteś osobą homoseksualną, nie traktuj tej książki jako „broni przeciwko gejom”. Nie tylko jesteśmy zobowiązani do miłości bliźniego, lecz również do badania własnego serca. Chrystus aż sześciokrotne „biada” skierował nie wobec ludzi trwających w grzechach seksualnych, lecz do „przyzwoitych”, religijnych ludzi – przywódców w Izraelu (Łk 11:42-52). To powinno stanowić ostrzeżenie dla nas wszystkich. Nie byli to liberalni duchowni, wyborcy lewicowych partii popierający aborcję, związki partnerskie i życie w grzechu bez zobowiązań. Byli to ludzie, których byśmy nazwali porządnymi konserwatywnymi hipokrytami. Chodzili do świątyni, wywiązywali się z religijnych obowiązków, wypełniali rytuały, obchodzili święta... Wszystko jak „Pan Bóg nakazał” zgodnie z tradycją ojców. Chrystusowe ostrzeżenia nie dotyczyły tego, że w niewłaściwy sposób sprawowali nabożeństwa, mieli niepoukładaną liturgię, nosili niewłaściwe szaty... Te rzeczy wykonywali całkiem poprawnie. Ostrzeżenia dotyczyły raczej ich serca i więzi z Bogiem. Ich grzechem była religijność ograniczona do zewnętrzności i samych form, z której nigdy się nie nawrócili.

Dlatego ta książka jest dla każdego. Perspektywę Pisma Świętego znajdą w niej zarówno osoby heteroseksualne, jak i doświadczające homoseksualnych wyzwań. W chrześcijaństwie nie chodzi jedynie o teologiczną systematykę poukładaną w głowie lub poprawny kult. Chodzi o więź z Jezusem. Jest ona oczywiście wyrażona w formach, teologicznej poprawności i w zewnętrznym postępowaniu, lecz powinny one wynikać z przemienionego serca, które kocha Boga i bliźniego. 

Książkę można zamówić TUTAJ

maja 05, 2021

"REFORMOWANIE MAŁŻEŃSTWA" - DOUGLAS WILSON CENA: 29 PLN

"REFORMOWANIE MAŁŻEŃSTWA" - DOUGLAS WILSON  CENA: 29 PLN

CENA: 29 PLN

Stron: 178
Dział: małżeństwo, rodzina, kobieta, mężczyzna
Tłumaczenie: Iwona Żydek
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
Wydano za zgodą: Canon Press, Moscow, USA
ISBN: 978-83-951048-8-6

Douglas Wilson (ur. 1953) – jest pastorem kościoła reformowanego Christ Church (CREC) w Moscow, Idaho (USA). Jest autorem wielu książek na temat małżeństwa, wychowania dzieci, apologetyki, teologii i kultury. W języku polskim ukazała się jego książka pt. "Przekonania" (Wydawnictwo Trinity). Ma żonę Nancy, trójkę dorosłych dzieci oraz siedemnaścioro wnuków. 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
1. Praktyczna teologia małżeństwa
2. Przywództwo i autorytet
3. Obowiązki męża i żony
4. Skuteczna miłość
5. Wyznawanie grzechów
6. Różnorodne pokusy
7. Łoże małżeńskie
8. Owocne rozmnażanie
9. Rozwód i powtórne małżeństwie
Epilog

ZE WSTĘPU

I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. – List do Efezjan 5:2

Jak opisałbyś duchową woń w twoim domu? Kiedy przychodzą goście, co przykuje ich uwagę, zanim jeszcze cokolwiek zostanie powiedziane lub zrobione? W wielu wypadkach jest to aromat. Czy goście wyczują atmosferę złości i napięcia, które zamieciono pod lodówkę, żeby tam pleśniały? A może dom wypełnia zapach świeżo upieczonego duchowego chleba? Domownicy nie są w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie. Przyzwyczajamy się do zapachów i z czasem nie przeszkadzają nam, chociaż goście natychmiast je wychwycą. Jeżeli więc w domu cuchnie wrogością, to najprawdopodobniej jest w nim bardzo trudny problem do rozwiązania. Chociaż nie istnieje niezawodny przepis na pomyślne rozwiązywanie konfliktów, to Biblia daje wskazówki, jak sobie z nimi radzić. Powyższy cytat mówi, że chrześcijanie naśladują Chrystusa, kiedy chodzą w miłości, a ofiara Chrystusa jest zawsze miłą wonnością dla Boga. Dlatego przesiąknięta Chrystusem atmosfera domu wydaje wspaniałą woń przed Bogiem, a w konsekwencji także przed ludźmi.

Książkę można zamówić TUTAJ.

października 27, 2020

"SŁOWA MĄDROŚCI" - PETER J. LEITHART CENA: 29 PLN

"SŁOWA MĄDROŚCI" - PETER J. LEITHART  CENA: 29 PLN

CENA: 29 PLN

Stron: 184
Dział: opowiadanie, baśń, rodzina, mądrość, dzieci
Tłumaczenie: Piotr Mazurek
Korekta: Marek Kmieć, Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Ilustracje w książce: Anna McFarlane 
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-6-2

Peter J. Leithart (ur. 1959) – amerykański pisarz, pastor i teolog. Jest dyrektorem Theopolis Institute for Biblical, Liturgical and Cultural Studies w Birmingham (Alabama, USA) oraz autorem kilku komentarzy biblijnych. Napisał wiele książek nt. teologii, biblistyki, literatury. Słowa mądrości to zbiór bajek dla dzieci oraz rodziców. Ich treść jest oparta o Księgę Przysłów. W każdej opowieści znajdziesz symbole, które są echem znanych historii biblijnych. Peter Leithart wraz z żoną Noel mają dziesięcioro dzieci i jedenaścioro wnuków.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa dla rodziców - 5
Podziękowania - 11
Trzej książęta - 13
Szymon i sprzedawczyni owoców - 23
Krwawiące drzewo - 35
Bosy posłaniec - 43
Robin i żona pana - 51
Rolnik i jego skarb - 61
Magiczny orzech - 71
Róża i książę - 81
Ślepy nieznajomy - 89
Ogród Zapachów - 99
Potwór z góry - 109
Niechętny wybawca - 119
Jakub – król Zielonego Wieńca - 127
Miriam – narzeczona pasterza kóz - 137
Chmara ptaków - 147
Prace Braxtona Hicksa - 157
Król z wieży - 165
Doskonała żona - 175

ZE WSTĘPU

Napisałem „Słowa mądrości” w formie baśni, aby sprawiły radość dzieciom, aby pobudziły czytających im rodziców do refleksji oraz aby zilustrować biblijne przypowieści i wykorzystać symbole, historie, postacie, światy i motywy z Biblii. Czy moje baśnie spodobają się innym dzieciom poza moimi, które oczywiście nie są obiektywne, i czy zainspirują dorosłych – pozostawiam ich ocenie (...).

Biblia stanowi tło dla „Słów mądrości” na dwa sposoby. Po pierwsze, ten zbiór tworzy, przynajmniej w moim własnym mniemaniu, oddziałujący na wyobraźnię komentarz do Księgi Przypowieści Salomona (...). Po drugie, każde opowiadanie czerpie z biblijnych historii i schematów, aby zilustrować jedną z przypowieści, która posłuży za morał. Na stronach tej książki znajdziesz postacie biblijne, włączając w to Adama i Ewę (kilkakrotnie), Jakuba i Ezawa, Nebukadnesara (swoiste przeciwieństwo Józefa), Dawida, Ezechiela i innych. Kościół pojawia się zakamuflowany na kilka sposobów, podobnie jak w Piśmie Świętym. Fabuła toczy się wokół śmierci i zmartwychwstania, ratunków i bitew, chrztów i wniebowstąpień różnego rodzaju. Łamanie przykazań przynosi śmiertelne skutki. Ogrody, uczty, sale tronowe, pustynie i góry (typowe scenerie zaczerpnięte z Pisma) tworzą krajobraz, w którym bohaterowie żyją, poruszają się i budują swoją tożsamość (Peter J. Leithart, Przedmowa dla rodziców).

Książkę można zamówić TUTAJ.

lipca 22, 2020

"ZABIJAJĄ DZIECI" - PAWEŁ BARTOSIK CENA: 25 PLN

"ZABIJAJĄ DZIECI" - PAWEŁ BARTOSIK  CENA: 25 PLN
CENA: 25 PLN
Stron: 114
Dział: aborcja, kultura, kościół, polityka, etyka
Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-8-6


Paweł Bartosik (ur. 1977), pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku, jest autorem wielu artykułów na temat praktycznego chrześcijaństwa i zastosowania Ewangelii m.in. w rodzinie oraz kulturze. Jego nauczanie dostępne jest w internecie w formie kazań, wykładów i podcastów (Spotify, iTunes), vloga (youtube) oraz postów i artykułów. Od 13 lat prowadzi bloga pbartosik.pl . Ma żonę i trójkę dzieci.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. – Aborcja i Ewangelia
Rozdział 2. – Prawa ludzi, zwierząt, roślin
Rozdział 3. – Prawo do aborcji to wołanie o ignorancję
Rozdział 4. – Czy zakazać aborcji w Polsce
Rozdział 5. – Definicje i język politycznej poprawności
Rozdział 6. – Rzeź niemowląt nie tylko w Betlejem 
Rozdział 7. – Czyja etyka?
Rozdział 8. – Krótki katechizm o aborcji
Rozdział 9. – List do chrześcijan popierających prawo do aborcji
Rozdział 10. – Bóg stał się zygotą
Rozdział 11. – Czy karać matki za aborcję?
Rozdział 12.  – Zło aborcji nie ma granic
Rozdział 13. – Odpowiedzi na 10 częstych pytań
Dodatek A. – Sprawa profesora Chazana
Dodatek B. – Odpowiedź na argumenty Adama Szustaka OP za tzw. kompromisem aborcyjnym 
Dodatek C. – List do kobiet, które dokonały aborcji


ZE WSTĘPU

Ewangelia ogłasza, że Jezus poszedł na krzyż, aby narodzony i nienarodzony człowiek miał życie wieczne ze względu na więź z Nim. Kiedy jako chrześcijanie bronimy prawa do życia nienarodzonych, nie robimy tego ze względu na jakiś abstrakcyjny kodeks etyczny, humanitaryzm lub naukę Kościoła. Robimy to ze względu na Ewangelię, w której Bóg oznajmił: Ja umrę za ciebie, abyś ty nie umarł na wieki. Jak napisał Josh Howerton: „Aborcja jest diabelskim przeciwieństwem Ewangelii. Zamiast: Ja umrę dla ciebie, mówi: Ty umrzyj dla mnie”. 

Dlaczego więc tak często oddzielamy krzyż od realnych problemów w świecie? Ponieważ zostaliśmy nauczeni oddzielania wersetów o Ewangelii od innego rodzaju wersetów Pisma Świętego. Dzielimy Biblię na wersety dotyczące: wiary i uczynków, prawa i łaski, zbawienia i codziennego życia, tak jakby Bóg podzielił Biblię na wersety z uśmiechniętymi i zmarszczonymi buźkami. Tymczasem jeśli oddzielimy Ewangelię od codzienności, to zostanie nam zaledwie pół procenta treści Słowa Bożego, ponieważ naszą konkluzją będzie, że pozostałe kwestie, które Biblia opisuje, są zbyt przyziemne, zbyt ludzkie, zbyt grzeszne, by mieszać z nimi Dobrą Nowinę. 


Książkę można zamówić TUTAJ.

kwietnia 30, 2020

"ŚMIERĆ W MIEŚCIE" - FRANCIS A. SCHAEFFER CENA: 25 PLN

"ŚMIERĆ W MIEŚCIE" - FRANCIS A. SCHAEFFER  CENA: 25 PLN
CENA: 25 PLN
Stron: 142
Dział: apologetyka, kultura, kościół, ewangelizacja, światopoglądy

Tytuł oryginału: Death in the City
Wydano za zgodą: Crossway Publishing Ministry
Tłumaczenie: Józef Prower
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-5-5


Francis A. Schaeffer (1912-1984) – amerykański pastor prezbiteriański, teolog, apologeta kulturowy oraz czołowy intelektualista ewangelikalny. Jego działania i nauczanie odpowiadały na pytania epoki, w tym wyzwania teologicznego modernizmu, agnostycyzmu i ateizmu. Promował wiarę, która szuka i udziela odpowiedzi, nie uśmiercając rozumu. W 1948 roku przeprowadził się wraz z rodziną do Szwajcarii, gdzie w roku 1955 w miejscowości Huámoz założył ośrodek konferencyjno-rekreacyjny „L’Abri” („Schronisko”), który w skali międzynarodowej stał się znanym centrum spotkań ludzi poszukujących, studentów i intelektualistów ewangelikalnych. 

Spis treści:
Wprowadzenie
Rodział I – Śmierć w mieście
Rodział II – Samotność człowieka
Rodział III –  Poselstwo sądu
Rodział IV – Echo świata
Rodział V – Stałość litości
Rodział VI – Znaczenie człowieka
Rodział VII – Człowiek bez Biblii
Rodział VIII – Sprawiedliwość Boża
Rodział IX – Wszechświat i dwa krzesła

Od polskiego wydawcy:
Spoglądając na współczesną kulturę i stan Kościoła słowa Francisa Schaeffera sprzed 50 lat dziś jeszcze bardziej nabierają aktualnego znaczenia. Są one wołaniem o wierność Kościoła i chrześcijan wobec własnego powołania w kulturze, która porzuca Boga i odwraca się od swojego chrześcijańskiego dziedzictwa.

Niestety, jako ewangeliczni chrześcijanie, ograniczyliśmy Ewangelię i nasze poselstwo do sfery osobistego doświadczenia i prywatnej pobożności pozostawiając takie sfery jak kultura, polityka, prawo, sztuka, edukacja, ekonomia niczym zaniedbany, zachwaszczony ogród. W rękach przedstawicieli ideologii, które wypierają Chrystusa ze świata stały się one nośnikami bezbożności i odstępstwa od biblijnego chrześcijaństwa.

Naszym pragnieniem i modlitwą jest, aby niniejsza książka inspirowała chrześcijan (w każdym wieku) do modlitwy i zaangażowania, do odważnego stanięcia w prawdzie wobec stylu życia i myślenia bez Boga. Nasza miłość do człowieka powinna przejawiać się zarówno w tym, co mówimy, oraz w tym, jak mówimy. Oznajmianie prawdy powinno iść w parze z miłością. Prawda bez miłości to martwy szkielet bez ciała. Potrzebujemy czegoś więcej niż twardych kości martwej ortodoksji. Jednocześnie miłość bez prawdy to ciało bez kręgosłupa. Człowiek potrzebuje zarówno szkieletu, jak i ciała. Potrzebujemy kościołów, chrześcijan, którzy z miłością i odwagą niosą prawdę Ewangelii i jej zastosowanie zgubionemu człowiekowi; w mieście, w którym jest śmierć.

Książkę można zamówić TUTAJ.
Copyright © Wydawnictwo Trinity , Blogger