lutego 08, 2024

"WYGODNE FOTELE, TWARDE SŁOWA" - DOUGLAS WILSON CENA: 35 PLN

"WYGODNE FOTELE, TWARDE SŁOWA" - DOUGLAS WILSON CENA: 35 PLN

CENA: 35 PLN

Stron: 184
Dział: Biblia, teologia, , apologetyka, Kościół

Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-6-2

Douglas Wilson (ur. 1953) - Jest pastorem Kościoła reformowanego Christ Church (CREC) w Moscow, Idaho (USA) oraz autorem kilkudziesięciu książek na temat małżeństwa, wychowania dzieci, apologetyki, teologii i kultury. Ma zone Nancy, trójkę dorosłych dzieci oraz siedemnaścioro wnuków. W języku polskim nakładem Wydawnictwa Trinity ukazały się jego trzy książki: Przekonania, Reformowanie małżeństwa oraz Czysta woda, czerwone wino, łamany chleb.

SPIS TREŚCI

Przedmowa 
Wstęp 
Rozdział 1. - Czy można utracić zbawienie? 
Rozdział 2. - Czy Chrystus może utracić chrześcijanina? 
Rozdział 3. - Poglądy niosą konsekwencje 
Rozdział 4. - Cielesne myślenie 
Rozdział 5. - Czy Bóg jest autorem grzechu? 
Rozdział 6. - Wolność pod kontrolą 
Rozdział 7. - Garncarze i garnki 
Rozdział 8. - Wybranie 
Rozdział 9. - Dary i należności 
Rozdział 10. - Skuteczne odkupienie 
Rozdział 11. - Narodzenie na nowo 
Rozdział 12. - Martwi w grzechu 
Rozdział 13. - Wszyscy? 
Rozdział 14. - Czy jest coś trudnego dla Boga? 
Rozdział 15. - Dwa rodzaje wolności 
Rozdział 16. - Bóg na ławie oskarżonych 
Rozdział 17. - Studiowanie i praca 
Rozdział 18. - System 
Rozdział 19. - Trudne zmiłowania 
Rozdział 20. - Konkluzja 

ZE WSTĘPU:

Wychowałem się w Kościele, który kładł duży nacisk na nauczanie, że chrześcijanin może stracić swoje zbawienie (nie ma potrzeby wspominać denominacji). Dlatego pytania, które zaczęły pojawiać się w mojej głowie, były ze wszech miar kłopotliwe, żeby nie powiedzieć więcej. 

Wiedziałem, że sprawiłbym wielką przykrość rodzicom, gdybym zmienił Kościół, dlatego nigdy nie rozmawiałem z nimi o swoich wątpliwościach. Jednak miałem nieodparte przeświadczenie, że muszę znaleźć odpowiedzi na dręczące mnie pytania, które przybierały na sile za każdym razem, gdy otwierałem Biblię. Ale jak mogłem znaleźć odpowiedzi i nie rozkołysać przy tym kościelnej łodzi? 

Pewnego wieczoru po niedzielnym nabożeństwie, kiedy kazanie wydawało się zupełnie oderwane od tekstu Biblii, byłem już zdesperowany. Słyszałem wcześniej, jak pogardliwie określano jakiś Kościół po drugiej stronie miasteczka jako „kalwiński”. Oczywiście przyjmowałem tę opinię za słuszną, choć czasami zastanawiałem się, co oznaczała. Wiedziałem jedynie, że tamci wierzą, że chrześcijanie nie mogą utracić zbawienia.

Odszukałem adres w książce telefonicznej (mniejsza o denominację) i zapisałem nazwisko pastora. Spojrzałem na zegarek, godzina była jeszcze wczesna, więc wybrałem numer. 

Przedstawiłem się, a następnie powiedziałem, że mam kilka dręczących teologicznych pytań. Zapytałem, czy moglibyśmy się spotkać. Chętnie się zgodził. Nazywał się Martin Spenser. Wyjaśniłem, że choć jestem gotów na problemy w rodzinie z powodu prawdy, jednak na razie wolałbym oszczędzić rodzicom zamieszania z powodu moich poszukiwań i wątpliwości. Okazał się wyrozumiały i umówiliśmy się na przyszłą środę. 

Sytuacja nabrała rozpędu. Jedno spotkanie zaowocowało całą ich serią. Na pierwsze udałem się z kilkoma podstawowymi pytaniami, na które w żaden sposób nie byłem w stanie sam sobie odpowiedzieć. Wróciłem natomiast z ciężarówką pełną pytań i mętlikiem w głowie. Stało się oczywiste, że będziemy musieli spotkać się jeszcze wiele razy, na co pastor uprzejmie przystał. 

W tej książce zapisałem nasze rozmowy najdokładniej, jak tylko pamiętam. Zawarłem też w niej zapis własnych notatek i wersety biblijne. Mam nadzieję, że nasze rozmowy okażą się dla ciebie równie budujące, jak były dla mnie.

Książkę można zamówić TUTAJ.

maja 19, 2023

"Do takich należy Królestwo. Biblijna obrona chrztu niemowląt" - Paweł Bartosik CENA: 35 PLN

"Do takich należy Królestwo. Biblijna obrona chrztu niemowląt" - Paweł Bartosik  CENA: 35 PLN

CENA: 35 PLN

Stron: 230
Dział: Kościół, Biblia, chrzest, dzieci

Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-7-9

Paweł Bartosik (ur. 1977) - od 2007 roku pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku (gdansk.reformacja.pl). Jest autorem książek „Zabijają dzieci - wojna kultur o życie nienarodzonych”, „Nie jesteś LGBT”, "Boże Narodzenie zmienia świat", a także wielu artykułów na temat praktycznego chrześcijaństwa i zastosowania Ewangelii m.in. w Kościele, rodzinie oraz w kulturze. Jego nauczanie dostępne jest w internecie w formie kazań, wykładów i podcastów (Spotify, iTunes itp.), vloga i nagrań video (youtube.com/ReformacjaTV). Od 15 lat prowadzi bloga pbartosik.pl Ma żonę i trójkę dzieci.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. – Biblia i chrzest niemowląt
Rozdział 2. – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Rozdział 3. – Tylko przez zanurzenie?
Rozdział 4. – Czy chrzest rzymskokatolicki jest chrztem?  
Rozdział 5. – Rozmowa z apostołem Pawłem
Rozdział 6. – Dzieci jako część Kościoła
Rozdział 7. – Moja droga do chrztu niemowląt
Appendix – Ochrzczone dzieci przy Stole Pańskim

SŁOWO WSTĘPNE OD AUTORA:

Odkąd zmieniłem przekonania w temacie chrztu niemowląt z baptystycznych na prezbiteriańskie, wielokrotnie usłyszałem pytanie: „Co cię do tego przekonało?”. Na swoim blogu (pbartosik.pl), w mailach, mediach społecznościowych, w prywatnych rozmowach wielokrotnie dzieliłem się biblijnymi powodami przejścia na pozycję reformowaną w tym względzie. Wychodząc naprzeciw wszelkim pytaniom, ale także wciąż dość powszechnemu nierozumieniu powodów chrztu niemowląt w reformacyjnej teologii, postanowiłem zebrać swoje myśli i przedstawić w niniejszej książce. Oczywiście nie wyczerpuje ona tematu chrztu. Przedstawiłem w niej argumenty, które uważam za przekonujące i wyrażające biblijne stanowisko. Wielką zachętą jest dla mnie fakt, że nie jestem w tym sam i nie są to jedynie przemyślenia pastora z północy Polski. Chrzest niemowląt jest praktyką historycznego Kościoła oraz Kościołów reformacji i nie jestem odosobniony w teologicznej podróży do niego. Przeciwnie. W swojej służbie osobiście poznałem wiele osób, które odbyły podobną drogę, co ja. 

Celem książki nie jest wznoszenie większych murów dzielących zwolenników jednej i drugiej pozycji w kwestii chrztu niemowląt. Celem jest zrozumienie powodów, dla których kościoły reformowane i prezbiteriańskie (i wiele innych w protestantyzmie) chrzczą niemowlęta, by wznieść wzajemny dialog i więzi na wyższy poziom braterskiej miłości. 

Jestem wdzięczny za wszystkie rozmowy, debaty na ten temat, które nauczyły i wciąż uczą mnie miłości, zachęcają do wierności Bożemu Słowu i precyzyjności w formułowaniu myśli. O mojej drodze do chrztu niemowląt i tych, którzy na nią wpłynęli, napisałem w ostatnim rozdziale pt. „Moja droga do chrztu niemowląt”. 

Przede wszystkim dziękuję mojej kochanej żonie – Joli, z którą odbyłem i wciąż odbywam tę niesamowitą duchową i teologiczną podróż. Naniosła ona wiele cennych uwag do tej książki. Bez jej nieocenionego wsparcia moja służba pastorska i jako autora książek byłaby niemożliwa.


PROTESTANTYZM I CHRZEST NIEMOWLĄT (fragment rodziału 1.)

Kto według nauczania Pisma Świętego powinien zostać ochrzczony? Wielu szczerych chrześcijan odpowiedziałoby bez wahania: każdy, kto wyznał wiarę w Chrystusa. Z tą odpowiedzią zgadzają się wszyscy. Różnica tkwi w ocenie, czy jest ona kompletna czy niepełna? Wyczerpuje wszystkich uczestników chrztu czy mówi jedynie o części z nich? Co z niemowlętami osób wierzących? Co z osobami upośledzonymi umysłowo lub niemymi? Oczywiście, czytając Nowy Testament, bez trudu możemy dostrzec przykłady chrztów po złożonym wcześniej wyznaniu wiary. Czy jednak rozstrzygają one sprawę udzielania sakramentu dzieciom chrześcijan? W moim przekonaniu nie. W tej kwestii musimy sięgnąć po całość nauczania Biblii. 

Przez prawie 10 lat od mojego nawrócenia uważałem chrzest niemowląt za błędną praktykę. Przekonywały mnie ku temu trzy główne argumenty. Po pierwsze: rzymskokatolicka teologia chrzcielna, z którą jako protestant nie mogłem się zgodzić. Po drugie: doświadczenie, w dwóch wymiarach – własne pragnienie zaakcentowania przełomu, jakiego dokonał Bóg w moim życiu, oraz obserwacja owoców życia wśród masowo chrzczonych ludzi w naszym kraju. Po trzecie: wersety z Nowego Testamentu mówiące o chrzcie dorosłych osób, które wyznawały wiarę, zanim go otrzymały. Powyższe powody można sprowadzić do dwóch kwestii: błędny autorytet (doświadczenie: cudze i własne) i błędna hermeneutyka. Moje przekonania uległy jednak zmianie, gdy przyjrzałem się niniejszej kwestii z perspektywy teologii reformowanej, która – odwołując się do całości biblijnego nauczania – w spójny i wierny wobec Słowa Bożego sposób rozwiała moje wątpliwości.

Książkę można zamówić TUTAJ

marca 15, 2023

"Czysta woda, czerwone wino, łamany chleb" - Douglas Wilson CENA: 20 PLN

"Czysta woda, czerwone wino, łamany chleb" - Douglas Wilson   CENA: 20 PLN
CENA: 20 PLN


Stron: 65
Dział: Biblia, Ewangelia, apologetyka
Tłumaczenie: Alicja Tołopiło-Perłakowska
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
Wydano za zgodą: Canon Press, Moscow, USA
ISBN: 978-83-960606-8-6

Douglas Wilson (ur. 1953) – jest pastorem kościoła reformowanego Christ Church (CREC) w Moscow, Idaho (USA). Jest autorem wielu książek na temat małżeństwa, wychowania dzieci, apologetyki, teologii i kultury. W języku polskim, nakładem Wydawnictwa Trinity, ukazały się jego książki: "Przekonania", "Reformowanie małżeństwa" oraz "Wygodne fotele, twarde rozmowy". Ma żonę Nancy, trójkę dorosłych dzieci oraz siedemnaścioro wnuków. 

Z KSIĄŻKI:

Wiara chrześcijańska obwieszcza stałe zaproszenie na wielką i wspaniałą ucztę. Lecz ci, którzy pragną uczestniczyć w tej uroczystości, najpierw muszą zostać obmyci. Wyrazem tego obmycia jest czysta woda chrztu. Kiedy jesteśmy oczyszczeni, możemy zasiąść do Wieczerzy Pańskiej, składającej się z czerwonego wina i łamanego chleba. Wszystko to wyjaśnia chrześcijańskie przesłanie zbawienia, które z kolei chleb i wino ogłaszają i ucieleśniają. Te dwa sakramenty są ucieleśnieniem Ewangelii i inspiracją dla tytułu tej publikacji – czysta woda, czerwone wino i łamany chleb. Celem tej książki jest wstępne objaśnienie zbawienia poszukującym. Zaproszenie na tę ucztę jest zbyt łaskawe, aby odrzucić je od ręki, ale też zbyt znaczące, aby przyjąć je bez namysłu. Wiara chrześcijańska jest poważną i wymagającą religią, opartą na Bożym zadowoleniu i radości. Biorąc to pod uwagę, powinno być oczywiste, że nie da się jej właściwie zrozumieć w oparciu o przypadkowo przeczytany napis na naklejce, billboard albo traktat. Ponieważ wiara chrześcijańska jest w istocie całościowym światopoglądem, nie można jej ograniczyć do ckliwych krótkich sloganów. Jednocześnie początkowe intelektualne zainteresowanie chrześcijaństwem nie wymaga magisterki z wszystkich doktryn, praktyk i historii wiary chrześcijańskiej. 

W związku z tym mam nadzieję, że ta książeczka posłuży jako punkt wyjścia dla tych, którzy z różnych powodów zdecydowali się potraktować poważnie zaproszenie do wiary chrześcijańskiej. Dlatego też starałem się unikać dwóch powszechnych praktyk: założenia, że niewierzący są zaznajomieni z chrześcijańskim żargonem i zwrotami typu „narodzony na nowo” bez wyjaśnienia, a także „ogłupiania” wiary, polegającego na opróżnianiu jej z konkretnej treści. Zakładam, że czytelnik jest inteligentnym niewierzącym, który nie chce być traktowany protekcjonalnie ani żeby mu schlebiać.

Książkę można zamówić TUTAJ.

marca 15, 2023

"Ucieczka od rozumu" - Francis A. Schaeffer CENA: 27 PLN

"Ucieczka od rozumu" - Francis A. Schaeffer   CENA: 27 PLN
CENA: 27 PLN

Stron: 125
Dział: kultura, Kościół, Biblia, historia, sztuka, filozofia

Tytuł oryginału: Escape from Reason
Tłumaczenie: Józef Prower, Emanuel Prower
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-5-5

Francis A. Schaeffer (1912-1984) – amerykański pastor prezbiteriański, teolog, apologeta kulturowy oraz czołowy intelektualista ewangelikalny. Jego działania i nauczanie odpowiadały na pytania epoki, w tym wyzwania teologicznego modernizmu, agnostycyzmu i ateizmu. Promował wiarę, która szuka i udziela odpowiedzi, nie uśmiercając rozumu. W 1948 roku przeprowadził się wraz z rodziną do Szwajcarii, gdzie w roku 1955 w miejscowości Huámoz założył ośrodek konferencyjno-rekreacyjny „L’Abri” („Schronisko”), który w skali międzynarodowej stał się znanym centrum spotkań ludzi poszukujących, studentów i intelektualistów ewangelikalnych. Nakładem Wydawnictwa Trinity ukazały się również jego pozycje: Śmierć w mieście, Znak chrześcijanina oraz Powrót do wolności i godności.


SPIS TREŚCI
Od tłumaczy 
Od polskiego wydawcy
Słowo wstępne od autora

Rozdział pierwszy: Przyroda a łaska
Tomasz z Akwinu i autonomia
Malarze i pisarze
Przyroda przeciw łasce
Leonardo Da Vinci i Rafael

Rozdział drugi: Jedność przyrody i łaski
Reformacja a człowiek
Coś więcej o człowieku
Reformacja, renesans i moralność
Cały człowiek

Rozdział trzeci: Początki nowoczesnej nauki
Kant i Rousseau
Rozkwit nowoczesnej nauki (najnowsza nauka)
Najnowsza moralność
Hegel
Kierkegaard i linia rozpaczy

Rozdział czwarty: Skok
Egzystencjalizm świecki
Egzystencjalizm religijny
Nowa teologia
Przeżycia z dziedziny górnego piętra
Lingwistyczna analiza a skok

Rozdział piąty: Sztuka jako skok w nieznane – treść górnego piętra
Poezja: późny Heidegger
Sztuka: Andre Malraux
Picasso
Bernstein
Pornografia
Teatr absurdu

Rozdział szósty: Szaleństwo
„Górne piętro” w filmie i telewizji
Mistycyzm „górnego piętra”  
Jezus – niezdefiniowany sztandar

Rozdział siódmy: Racjonalizm a wiara
Biblia może stać samodzielnie
Rozpoczęcie od samego siebie, a jednak...
Jakiego źródła poznania nam potrzeba
Mentalność „skoku w ciemność”
To, co jest niezmienne w zmiennym świecie 

SŁOWO WSTĘPNE OD AUTORA:

Gdy ktoś udaje się za granicę, by tam przebywać przez dłuższy czas, najprawdopodobniej będzie próbował się nauczyć języka kraju, do którego się udaje. Lecz jeśli ma skutecznie porozumiewać się z mieszkańcami tego kraju, to potrzeba mu czegoś więcej: będzie musiał nauczyć się jeszcze niejako drugiego języka, a mianowicie poznać sposób myślenia ludzi, pomiędzy którymi przyjdzie mu żyć i z którymi będzie rozmawiał. Tylko w ten sposób będzie w stanie rzeczywiście się z nimi komunikować – rozumieć ich i przekazywać im swoje myśli. Podobnie przedstawia się sprawa z Kościołem. Jego obowiązkiem jest nie tylko przestrzeganie podstawowych biblijnych zasad wiary chrześcijańskiej, ale przekazywanie tych niezmiennych prawd obecnemu pokoleniu. 

Każde pokolenie chrześcijan staje wciąż na nowo przed wyzwaniem, by nauczyć się przemawiać w sposób zrozumiały do ludzi żyjących w danej epoce. Nie da się sprostać żadnemu zadaniu bez przeprowadzenia rozpoznania w aktualnej, choć zmiennej sytuacji. Jeśli zatem mamy skutecznie przekazywać zasady wiary chrześcijańskiej, musimy znać i rozumieć sposób myślenia współczesnego pokolenia. A będzie on różny w zależności od kraju czy narodu, z którymi będziemy mieli do czynienia. Niemniej istnieją pewne charakterystyczne cechy właściwe naszemu pokoleniu, które pojawiają się wszędzie, gdziekolwiek byśmy się znaleźli. I o tych właśnie cechach pragnę w szczególności pisać w niniejszej książce. Jej celem zaś jest coś dużo ważniejszego niż tylko zaspokojenie ciekawości intelektualnej. W miarę jak będziemy rozwijać nasz temat, okaże się, jak daleko idące są praktyczne konsekwencje właściwego rozpoznania sposobu myślenia rozmówców.

Książkę można zamówić TUTAJ

października 24, 2022

"BOŻE NARODZENIE ZMIENIA ŚWIAT" - PAWEŁ BARTOSIK CENA: 36 PLN

"BOŻE NARODZENIE ZMIENIA ŚWIAT" - PAWEŁ BARTOSIK   CENA: 36 PLN


CENA: 36 PLN

Stron: 306
Dział: Biblia, kultura, rodzina

Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-9-3

Paweł Bartosik (ur. 1977) - od 2007 roku pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku (gdansk.reformacja.pl). Jest autorem książek „Zabijają dzieci - wojna kultur o życie nienarodzonych”, „Nie jesteś LGBT”, "Do takich należy Królestwo", a także wielu artykułów na temat praktycznego chrześcijaństwa i zastosowania Ewangelii m.in. w Kościele, rodzinie oraz w kulturze. Jego nauczanie dostępne jest w internecie w formie kazań, wykładów i podcastów (Spotify, iTunes itp.), vloga i nagrań video (youtube.com/ReformacjaTV). Od 15 lat prowadzi bloga pbartosik.pl Ma żonę i trójkę dzieci.

ZE WSTĘPU:

Dlaczego napisałem książkę o Bożym Narodzeniu? Ponieważ przyjście na świat Syna Bożego zmienia wszystko: nas, nasze rodziny, kulturę, świat. Co roku święta przypominają nam, że Bóg kocha grzeszników, że lubi zaskakiwać i że żyjemy w niezwykłym świecie, który On przemienia mocą Słowa i Ducha. Bóg ukochał grzeszny świat i przybył tu z misją ratunkową. Ta książka nie opowiada jednak o dwóch dniach w kalendarzu. Omawia znaczenie Bożego Narodzenia w szerokim ujęciu. Przybliża okoliczności narodzenia Chrystusa, ich teologiczne znaczenie oraz praktyczne konsekwencje. Jednak znajomość tych wydarzeń sama w sobie nie przyniesie nam żadnego pożytku, jeśli Chrystus nie narodzi się w nas. Prawdziwa celebracja wcielenia Syna Bożego będzie miała miejsce wówczas, gdy zaufamy Jemu, gdy pojednamy się z Ojcem poprzez Syna. Dlatego opisując miejsce Bożego Narodzenia w życiu naszych kościołów, rodzin, w kulturze – przyświecał mi kontekst osobistej więzi z Bogiem, bez której pozostaje jedynie pusta celebracja zimowych świąt bez solenizanta. 

Oczywiście jestem wdzięczny, że mogę żyć w otoczeniu kultury, która nie ignoruje Bożego Narodzenia, a wręcz je akcentuje. Wszyscy dobrze wiemy, dlaczego mamy 2022 rok i jakie wydarzenie stanowi centralny punkt na osi historii. Niech będzie, że święta w kulturze to komercja, zakupy, prezenty, jedzenie, lampki i choinka. Lecz one również mają znaczenie. Dlatego nie wołamy: Zamilknijcie! Wyłączcie tę muzykę! Zgaście te światła! Usuńcie te choinki i gwiazdy! Mówimy raczej: Pamiętajcie, z jakiego powodu to wszystko! Bóg kocha muzykę, światło, drzewa i hojność. Boże Narodzenie to najbardziej materialne święta w roku. Przypominają o tym, że sam Bóg przyszedł w ciele, nie wzgardził materią i się nią przyoblekł. Nie chcemy zamieniać Bożego Narodzenia na ciche i zwykłe dni w kalendarzu, w czasie których wszyscy będą milczeli lub jedynie szeptali o tym, co się wydarzyło.

Tytuł tej książki mógłby równie dobrze brzmieć „O Bożym Narodzeniu w Betlejem, w nas i w kulturze”. Mam nadzieję, że zachęci Cię ona do odkrycia lub pogłębienia znaczenia wcielenia Syna Bożego, do jeszcze radośniejszych obchodów Bożego  Narodzenia, do szczodrości, muzyki i śmiechu w Twoim domu; do wdzięczności za wyrazisty ślad, jaki Boże Narodzenie wywarło w naszej kulturze.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 5
Rozdział 1 Bóg, który kocha zaskakiwać 9
Rozdział 2 Zdrowaś Mario 21
Rozdział 3 Bóg-Człowiek w łonie kobiety 33
Rozdział 4 Historia Bożego Narodzenia 43
Rozdział 5 Słyszeliśmy, widzieliśmy, dotykaliśmy 53
Rozdział 6 Niech stanie się światłość 65
Rozdział 7 Krwawe Boże Narodzenie 75
Rozdział 8 W obronie Bożego Narodzenia 89
Rozdział 9 Bóg objawiony zwykłym ludziom 105
Rozdział 10 Boże Narodzenie i przebaczenie 117
Rozdział 11 O symbolach Bożego Narodzenia 127
Rozdział 12 Boże Narodzenie i filozofowie 137
Rozdział 13 Obudź się, który śpisz 149
Rozdział 14 Po co narodził się Jezus? 163
Rozdział 15 Teologia w prezentach 173
Rozdział 16 Tajemnica wcielenia 187
Rozdział 17 Zwycięstwo przez uniżenie 201
Rozdział 18 Być jak dzieci, być jak Jezus 211
Rozdział 19 Narodzony z dziewicy 221
Rozdział 20 Radość we mgle 231
Rozdział 21 My, trzej królowie 245
Rozdział 22 Błogosławieństwo Symeona 257
Rozdział 23 Dwa style życia 271
Rozdział 24 Warsztaty przebaczania 281
Rozdział 25 Katechizm o Bożym Narodzeniu 295

Książkę można zamówić TUTAJ

czerwca 03, 2022

NOWOŚĆ! "Powrót do wolności i godności" - Francis A. Schaeffer CENA: 18 PLN

NOWOŚĆ! "Powrót do wolności i godności" - Francis A. Schaeffer   CENA: 18 PLN

CENA: 18 PLN

Stron: 67
Dział: kultura, etyka, nauka

Tytuł oryginału: Back to Freedom and Dignity
Tłumaczenie: Ewa Kudelska
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-4-8

Francis A. Schaeffer (1912-1984) – amerykański pastor prezbiteriański, teolog, apologeta kulturowy oraz czołowy intelektualista ewangelikalny. Jego działania i nauczanie odpowiadały na pytania epoki, w tym wyzwania teologicznego modernizmu, agnostycyzmu i ateizmu. Promował wiarę, która szuka i udziela odpowiedzi, nie uśmiercając rozumu. W 1948 roku przeprowadził się wraz z rodziną do Szwajcarii, gdzie w roku 1955 w miejscowości Huámoz założył ośrodek konferencyjno-rekreacyjny „L’Abri” („Schronisko”), który w skali międzynarodowej stał się znanym centrum spotkań ludzi poszukujących, studentów i intelektualistów ewangelikalnych. Nakładem Wydawnictwa Trinity ukazały się również jego dwie pozycje: Śmierć w mieście oraz Znak chrześcijanina.

Z KSIĄŻKI:

Przed czym stoimy my i nasze dzieci? Bomba biologiczna, inżynieria genetyczna, oddziaływanie za pomocą środków chemicznych, elektryczna stymulacja mózgu, behawiorystyczne manipulowanie człowiekiem. Wszystko to dopiero niedawno dotarło do świadomości publicznej. Ale to wszystko nie czeka nas dopiero za dwadzieścia lat. To nie czeka nas nawet za pięć lat. To dzieje się teraz, towarzyszy gwałtownemu rozwojowi technologicznemu i już niemal jest stosowane w praktyce. W tej sytuacji żyjemy i − jako prawdziwi chrześcijanie − musimy być gotowi. Nie jest to bowiem czas, w którym Kościół Chrystusa mógłby okazywać 
słabość. 

Cóż się więc teraz stało z człowiekiem? Musimy ujrzeć go jako istotę stworzoną na podobieństwo swego nieskończonego Stwórcy, lecz ograniczoną, która zbuntowała się przeciwko Niemu i Jego Objawieniu. Stworzony na podobieństwo Boże człowiek miał być wielki, piękny, miał być twórczy w życiu i sztuce. Jednak bunt człowieka doprowadził go do tego, że uczynił samego siebie niczym więcej jak tylko maszyną.

Książkę można zamówić TUTAJ

czerwca 03, 2022

NOWOŚĆ! "Znak chrześcijanina" - Francis A. Schaeffer CENA: 14 PLN

NOWOŚĆ! "Znak chrześcijanina" - Francis A. Schaeffer   CENA: 14 PLN

CENA: 14 PLN

Stron: 38
Dział: kościół, Biblia, praktyczne chrześcijaństwo

Tytuł oryginału: The Mark of the Christian
Tłumaczenie: Stanisław Malina
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-3-1

Francis A. Schaeffer (1912-1984) – amerykański pastor prezbiteriański, teolog, apologeta kulturowy oraz czołowy intelektualista ewangelikalny. Jego działania i nauczanie odpowiadały na pytania epoki, w tym wyzwania teologicznego modernizmu, agnostycyzmu i ateizmu. Promował wiarę, która szuka i udziela odpowiedzi, nie uśmiercając rozumu. W 1948 roku przeprowadził się wraz z rodziną do Szwajcarii, gdzie w roku 1955 w miejscowości Huámoz założył ośrodek konferencyjno-rekreacyjny „L’Abri” („Schronisko”), który w skali międzynarodowej stał się znanym centrum spotkań ludzi poszukujących, studentów i intelektualistów ewangelikalnych. Nakładem Wydawnictwa Trinity ukazały się również jego dwie pozycje: Śmierć w mieście oraz Powrót do wolności i godności.

Z KSIĄŻKI:

Na przestrzeni wieków ludzie przyjmowali wiele różnych symboli, które miały wskazywać, iż są chrześcijanami. Funkcję taką spełniają również specjalne znaczki wpinane w klapy marynarek, zawieszane na szyjach medaliony, a nawet 
pewien rodzaj uczesania. 

Oczywiście nie ma w tym nic złego, szczególnie jeśli ktoś odczuwa, że jest powołany do manifestowania wiary chrześcijańskiej. Istnieje jednak znak o wiele lepszy – znak, który nie jest przedmiotem na specjalne okazje. Jest to znak uniwersalny, który nie utracił i nie utraci swej aktualności przez wszystkie wieki istnienia Kościoła, aż do czasu powtórnego przyjścia Jezusa. 

Cóż to za znak? 

Kończąc ziemską służbę, Pan Jezus widział już swą śmierć na krzyżu, widział otwarty grób i swe wstąpienie do nieba. Wiedząc,  że opuści swych uczniów, przygotował ich na to, co miało nastąpić. Przy tej właśnie okazji wyjaśnił, co będzie znakiem rozpoznawczym chrześcijan: 

"Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13:33-35).

Książkę można zamówić TUTAJ

grudnia 01, 2021

"TY, CZYLI KTO?" - RACHEL JANKOVIC CENA: 34 PLN

"TY, CZYLI KTO?" - RACHEL JANKOVIC   CENA: 34 PLN

CENA: 34 PLN

Stron: 188
Dział: kobieta, rozwój, psychologia, kultura

Tytuł oryginału: You Who? Why You Matter and how to Deal with it
Tłumaczenie: Urszula Tracz-Borysow
Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-2-4

Rachel Jankovic jest żoną, mamą siedmiorga dzieci oraz autorką książek na temat radości z chrześcijańskiego macierzyństwa: Loving the Little Years: Motherhood in the Trenches oraz Fit to Burst. Mocno angażuje się w życie kościoła reformowanego Christ Church w Moscow, Idaho (USA). Jest jedną z inicjatorek międzynarodowego projektu Bible Reading Challenge (do którego zaprasza również Ciebie). 

SPIS TREŚCI

1. Problemy, prawda i chwała
2. Głupota
3. Filozofia na przystawkę
4. Sortowanie Sartre’a
5. Szczyt, którego nie ma
6. Opowieść o tobie
7. Rozdział hejtu
8. Na spółę
9. Czcicielka
10. Zatknij flagę
11. Nowa chwała
12. Trzymaj się
13. Dawanie chwały
14. Proszenie o mniej 
15. Zagubieni chłopcy
16. Niezainteresowana
17. Bądź ostrożna
18. Niezrozumiana księżniczka
19. Twoje drzewo genealogiczne
20. Jak wiele małp
21. Obraz ciała
22. Zwróć się do Chrystusa
23. Utknęłam
24. Wyblakła i nudna
25. Śmierć ja
26. Rodzimy cudzoziemiec

OD AUTORKI:

Być może powinnam rozpocząć tę książkę od ostrzeżenia. Jeśli szukasz książki, która czule przygładzi twoją równo przystrzyżoną grzywkę i przyniesie ukojenie napiętym od trosk brwiom, mówiąc ci, jaka jesteś piękna – to nie jest to. Nie będę wybierać jedynie podnoszących na duchu tematów, ani podbudowywać twojej pewności siebie, mówiąc ci, że (bez względu na to, co w tej chwili robisz) jesteś wystarczająca. Nie wygłoszę wielkiej mowy motywującej, żeby zdopingować cię do walki o siebie, nie ma tu też rozdziału o tym, jakim mottem dobrze  rozpoczynać dzień. 

Ta książka nie jest po to, by wesprzeć cię w pościgu za miłością do siebie. Chcę dla ciebie czegoś o wiele, wiele lepszego, ponieważ chcę dla ciebie czegoś prawdziwego

Celem tej książki jest przekonanie i przygotowanie wierzących kobiet do tego, by postrzegały swoją tożsamość w Chrystusie jako swoją najistotniejszą część, oraz żeby dostrzegły wszystkie okazje do zaprezentowania jej w swoim życiu poprzez siłę, poczucie godności i jasno określone cele. Książka obnaża popularne filozofie i filozofów, wskazuje na bankructwo świeckich światopoglądów oraz na wartość tożsamości kobiet w Chrystusie.

Książkę można zamówić TUTAJ

czerwca 14, 2021

"NIE JESTEŚ LGBT" - PAWEŁ BARTOSIK CENA: 29 PLN

"NIE JESTEŚ LGBT" - PAWEŁ BARTOSIK   CENA: 29 PLN

CENA: 29 PLN

Stron: 192
Dział: etyka, seks, kobieta, mężczyzna, rodzina, kultura, kościół
Korekta: Jolanta Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-951048-9-3

Paweł Bartosik (ur. 1977), pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku, jest autorem książek "Zabijają dzieci", "Boże Narodzenie zmienia świat" oraz "Do takich należy Królestwo" (Wydawnictwo Trinity), a także wielu artykułów na temat praktycznego chrześcijaństwa i zastosowania Ewangelii m.in. w rodzinie oraz kulturze. Jego nauczanie dostępne jest w internecie w formie kazań, wykładów i podcastów (Spotify, iTunes), vloga (youtube.com/ReformacjaTV) oraz postów i artykułów. Od 13 lat prowadzi bloga pbartosik.pl Ma żonę i trójkę dzieci.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 
1. Boża seksualna rewolucja
2. Stawką jest cywilizacja
3. Równość wg Biblii kontra równość wg
społeczności LGBT
4. Duchowe bitwy w kulturze
5. Nie jesteś LGBT 
6. Kościele, pobudka!
7. Biblijna wizja społeczeństwa
8. Katechizm na temat homoseksualizmu
9. Nasłuchując mądrości (cytaty)

ZE WSTĘPU:

Dlaczego powstała ta książka? Ponieważ Dobra Nowina jest naprawdę dobrą nowiną! Dla wszystkich. Osoby homoseksualne nie są pominięte, pozostawione własnym wyzwaniom, rozterkom lub upadkom. Są powołane, jak każdy, do pojednania z Bogiem, pokoju i radości w Chrystusie, które może przynieść jedynie Ewangelia. Chrystus powiedział: „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (Jn 3:17). Również ta książka nie ma na celu potępić, lecz przynieść nadzieję oraz rzucić biblijną perspektywę na problem homoseksualizmu w sferze osobistej, w kościele i w kulturze.

Dlaczego te trzy sfery? Ponieważ nie możemy udawać, że tych osób nie ma lub że problem kulturowych i teologicznych roszczeń homoseksualnych środowisk nie istnieje. Wiele z niniejszych rozważań ma charakter apologetyczny i stanowi odpowiedź na nie. Książka jednak daleka jest od suchych stwierdzeń lub naukowego języka. Jestem pastorem. Wierzę w prawdomówność i bezbłędność Bożego Słowa (Pisma Świętego) i to jest perspektywa, która mi przyświeca. Wierzę w nadrzędny autorytet Biblii ponad ludzkimi orzeczeniami (w polityce, w Kościele, w edukacji itd.), co oznacza, że jest ona rozstrzygająca we wszelkich debatach i dyskusjach. Jak napisał chrześcijański apologeta i teolog Cornelius Van Til: „Wierzę, że Biblia jest autorytetem we wszystkim, o czym mówi. I mówi o wszystkim”.

Jeśli nie jesteś osobą homoseksualną, nie traktuj tej książki jako „broni przeciwko gejom”. Nie tylko jesteśmy zobowiązani do miłości bliźniego, lecz również do badania własnego serca. Chrystus aż sześciokrotne „biada” skierował nie wobec ludzi trwających w grzechach seksualnych, lecz do „przyzwoitych”, religijnych ludzi – przywódców w Izraelu (Łk 11:42-52). To powinno stanowić ostrzeżenie dla nas wszystkich. Nie byli to liberalni duchowni, wyborcy lewicowych partii popierający aborcję, związki partnerskie i życie w grzechu bez zobowiązań. Byli to ludzie, których byśmy nazwali porządnymi konserwatywnymi hipokrytami. Chodzili do świątyni, wywiązywali się z religijnych obowiązków, wypełniali rytuały, obchodzili święta... Wszystko jak „Pan Bóg nakazał” zgodnie z tradycją ojców. Chrystusowe ostrzeżenia nie dotyczyły tego, że w niewłaściwy sposób sprawowali nabożeństwa, mieli niepoukładaną liturgię, nosili niewłaściwe szaty... Te rzeczy wykonywali całkiem poprawnie. Ostrzeżenia dotyczyły raczej ich serca i więzi z Bogiem. Ich grzechem była religijność ograniczona do zewnętrzności i samych form, z której nigdy się nie nawrócili.

Dlatego ta książka jest dla każdego. Perspektywę Pisma Świętego znajdą w niej zarówno osoby heteroseksualne, jak i doświadczające homoseksualnych wyzwań. W chrześcijaństwie nie chodzi jedynie o teologiczną systematykę poukładaną w głowie lub poprawny kult. Chodzi o więź z Jezusem. Jest ona oczywiście wyrażona w formach, teologicznej poprawności i w zewnętrznym postępowaniu, lecz powinny one wynikać z przemienionego serca, które kocha Boga i bliźniego. 

Książkę można zamówić TUTAJ

maja 05, 2021

"REFORMOWANIE MAŁŻEŃSTWA" - DOUGLAS WILSON CENA: 29 PLN

"REFORMOWANIE MAŁŻEŃSTWA" - DOUGLAS WILSON   CENA: 29 PLN

CENA: 29 PLN

Stron: 178
Dział: małżeństwo, rodzina, kobieta, mężczyzna
Tłumaczenie: Iwona Żydek
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
Wydano za zgodą: Canon Press, Moscow, USA
ISBN: 978-83-951048-8-6

Douglas Wilson (ur. 1953) – jest pastorem kościoła reformowanego Christ Church (CREC) w Moscow, Idaho (USA). Jest autorem wielu książek na temat małżeństwa, wychowania dzieci, apologetyki, teologii i kultury. W języku polskim ukazała się jego książka pt. "Przekonania" (Wydawnictwo Trinity). Ma żonę Nancy, trójkę dorosłych dzieci oraz siedemnaścioro wnuków. 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
1. Praktyczna teologia małżeństwa
2. Przywództwo i autorytet
3. Obowiązki męża i żony
4. Skuteczna miłość
5. Wyznawanie grzechów
6. Różnorodne pokusy
7. Łoże małżeńskie
8. Owocne rozmnażanie
9. Rozwód i powtórne małżeństwie
Epilog

ZE WSTĘPU

I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. – List do Efezjan 5:2

Jak opisałbyś duchową woń w twoim domu? Kiedy przychodzą goście, co przykuje ich uwagę, zanim jeszcze cokolwiek zostanie powiedziane lub zrobione? W wielu wypadkach jest to aromat. Czy goście wyczują atmosferę złości i napięcia, które zamieciono pod lodówkę, żeby tam pleśniały? A może dom wypełnia zapach świeżo upieczonego duchowego chleba? Domownicy nie są w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie. Przyzwyczajamy się do zapachów i z czasem nie przeszkadzają nam, chociaż goście natychmiast je wychwycą. Jeżeli więc w domu cuchnie wrogością, to najprawdopodobniej jest w nim bardzo trudny problem do rozwiązania. Chociaż nie istnieje niezawodny przepis na pomyślne rozwiązywanie konfliktów, to Biblia daje wskazówki, jak sobie z nimi radzić. Powyższy cytat mówi, że chrześcijanie naśladują Chrystusa, kiedy chodzą w miłości, a ofiara Chrystusa jest zawsze miłą wonnością dla Boga. Dlatego przesiąknięta Chrystusem atmosfera domu wydaje wspaniałą woń przed Bogiem, a w konsekwencji także przed ludźmi.

Książkę można zamówić TUTAJ.
Copyright © Wydawnictwo Trinity , Blogger