marca 15, 2023

"Ucieczka od rozumu" - Francis A. Schaeffer CENA: 27 PLN

CENA: 27 PLN

Stron: 125
Dział: kultura, Kościół, Biblia, historia, sztuka, filozofia

Tytuł oryginału: Escape from Reason
Tłumaczenie: Józef Prower, Emanuel Prower
Korekta: Jolanta Bartosik, Paweł Bartosik
Projekt okładki: Anna Pyzia-Nezamutdinov
Skład i łamanie: Radosław Kowalski
ISBN: 978-83-960606-5-5

Francis A. Schaeffer (1912-1984) – amerykański pastor prezbiteriański, teolog, apologeta kulturowy oraz czołowy intelektualista ewangelikalny. Jego działania i nauczanie odpowiadały na pytania epoki, w tym wyzwania teologicznego modernizmu, agnostycyzmu i ateizmu. Promował wiarę, która szuka i udziela odpowiedzi, nie uśmiercając rozumu. W 1948 roku przeprowadził się wraz z rodziną do Szwajcarii, gdzie w roku 1955 w miejscowości Huámoz założył ośrodek konferencyjno-rekreacyjny „L’Abri” („Schronisko”), który w skali międzynarodowej stał się znanym centrum spotkań ludzi poszukujących, studentów i intelektualistów ewangelikalnych. Nakładem Wydawnictwa Trinity ukazały się również jego pozycje: Śmierć w mieście, Znak chrześcijanina oraz Powrót do wolności i godności.


SPIS TREŚCI
Od tłumaczy 
Od polskiego wydawcy
Słowo wstępne od autora

Rozdział pierwszy: Przyroda a łaska
Tomasz z Akwinu i autonomia
Malarze i pisarze
Przyroda przeciw łasce
Leonardo Da Vinci i Rafael

Rozdział drugi: Jedność przyrody i łaski
Reformacja a człowiek
Coś więcej o człowieku
Reformacja, renesans i moralność
Cały człowiek

Rozdział trzeci: Początki nowoczesnej nauki
Kant i Rousseau
Rozkwit nowoczesnej nauki (najnowsza nauka)
Najnowsza moralność
Hegel
Kierkegaard i linia rozpaczy

Rozdział czwarty: Skok
Egzystencjalizm świecki
Egzystencjalizm religijny
Nowa teologia
Przeżycia z dziedziny górnego piętra
Lingwistyczna analiza a skok

Rozdział piąty: Sztuka jako skok w nieznane – treść górnego piętra
Poezja: późny Heidegger
Sztuka: Andre Malraux
Picasso
Bernstein
Pornografia
Teatr absurdu

Rozdział szósty: Szaleństwo
„Górne piętro” w filmie i telewizji
Mistycyzm „górnego piętra”  
Jezus – niezdefiniowany sztandar

Rozdział siódmy: Racjonalizm a wiara
Biblia może stać samodzielnie
Rozpoczęcie od samego siebie, a jednak...
Jakiego źródła poznania nam potrzeba
Mentalność „skoku w ciemność”
To, co jest niezmienne w zmiennym świecie 

SŁOWO WSTĘPNE OD AUTORA:

Gdy ktoś udaje się za granicę, by tam przebywać przez dłuższy czas, najprawdopodobniej będzie próbował się nauczyć języka kraju, do którego się udaje. Lecz jeśli ma skutecznie porozumiewać się z mieszkańcami tego kraju, to potrzeba mu czegoś więcej: będzie musiał nauczyć się jeszcze niejako drugiego języka, a mianowicie poznać sposób myślenia ludzi, pomiędzy którymi przyjdzie mu żyć i z którymi będzie rozmawiał. Tylko w ten sposób będzie w stanie rzeczywiście się z nimi komunikować – rozumieć ich i przekazywać im swoje myśli. Podobnie przedstawia się sprawa z Kościołem. Jego obowiązkiem jest nie tylko przestrzeganie podstawowych biblijnych zasad wiary chrześcijańskiej, ale przekazywanie tych niezmiennych prawd obecnemu pokoleniu. 

Każde pokolenie chrześcijan staje wciąż na nowo przed wyzwaniem, by nauczyć się przemawiać w sposób zrozumiały do ludzi żyjących w danej epoce. Nie da się sprostać żadnemu zadaniu bez przeprowadzenia rozpoznania w aktualnej, choć zmiennej sytuacji. Jeśli zatem mamy skutecznie przekazywać zasady wiary chrześcijańskiej, musimy znać i rozumieć sposób myślenia współczesnego pokolenia. A będzie on różny w zależności od kraju czy narodu, z którymi będziemy mieli do czynienia. Niemniej istnieją pewne charakterystyczne cechy właściwe naszemu pokoleniu, które pojawiają się wszędzie, gdziekolwiek byśmy się znaleźli. I o tych właśnie cechach pragnę w szczególności pisać w niniejszej książce. Jej celem zaś jest coś dużo ważniejszego niż tylko zaspokojenie ciekawości intelektualnej. W miarę jak będziemy rozwijać nasz temat, okaże się, jak daleko idące są praktyczne konsekwencje właściwego rozpoznania sposobu myślenia rozmówców.

Książkę można zamówić TUTAJ
Copyright © Wydawnictwo Trinity , Blogger